W Nybro Energi odpady stają się energią cieplną

Nowa elektrociepłownia w Nybro wykorzystuje głównie odpady takie jak paliwo. Odpady, za których dostarczanie i w dużej mierze wstępną segregację odpowiada Stena Recycling w ramach unikalnej współpracy. Energia odzyskiwana z paliwa pokrywa 70% zapotrzebowania na energię cieplną w gminie Nybro i 25% całego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Gmina Nybro w Smalandii (region Szwecji) intensywnie inwestuje w ochronę środowiska, tworząc ekologiczne rozwiązania zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla przemysłu. Zupełnie nowym rozdziałem jest budowa nowej elektrociepłowni – największej jak do tej pory pojedynczej inwestycji w gminie. Do tej pory południowo-wschodnia Szwecja była białą plamą na mapie, jeżeli chodzi o dostęp do spalarni. Zainwestowano około 480 milionów w nową elektrociepłownię w pobliżu Transtorp na obrzeżach aglomeracji Nybro, która będzie produkować zarówno przyjazne dla klimatu ogrzewanie komunalne, jak i energię elektryczną.

ODPADY JAKO PALIWO

Rozwiązanie będzie jeszcze bardziej ekologiczne, ponieważ paliwo stanowić będą głównie odpady. W ramach unikalnej umowy o współpracy Stena Recycling będzie odpowiedzialna za większość dostaw paliw na poziomie około 60 tys. ton rocznie. W ten sposób Nybro Energi będzie otrzymywać produkowane lokalnie, przyjazne dla klimatu paliwo o stałym poziomie jakości.

Oprócz zapewnienia dostaw paliwa Stena będzie odpowiedzialna za wstępne sortowanie odpadów na miejscu, co przełoży się na wiele korzyści dla środowiska, np. recykling dużych ilości żelaza i metali, które w przeciwnym razie zostałyby spalone w kotłach. W ten sposób więcej materiałów trafia ponownie do obiegu. Wstępne odsortowanie metali podnosi jakość popiołu i pozwala odzyskiwać większe ilości odpadów oraz uzyskać energię cieplną i elektryczną. Zmniejsza również negatywne obciążenie kotłów, a tym samym koszty konserwacji ponoszone przez Klienta w przyszłości.

RACJONALNE TRANSPORTY

Obecnie wiele transportów złomu wysyłanych jest na przykład z oddziału Stena Recycling w Kalmarze do zakładów przetwórczych w Halmstad. Dzięki współpracy z Nybro Energi otwierają się możliwości wypełnienia wielu transportów powrotnych do Nybro z doskonałym paliwem z materiałów pochodzących z recyklingu. Nowa elektrociepłownia rozpocznie działalność wiosną 2016 roku i wówczas mieszkańcy gminy Nybro będą mogli korzystać z energii cieplnej i elektrycznej z nowej elektrociepłowni nieopodal Transtorp. Energia odzyskiwana z paliwa pokrywa 70% zapotrzebowania na energię cieplną w gminie Nybro i 25% całego zapotrzebowania na energię elektryczną.

  • Poleć tę stronę