Regranulat LDPE - co to jest i jak wygląda jego produkcja?

background regranulat_CompQual80.png

Jednym z rozwiązań dla rosnącej ilości odpadów z tworzyw sztucznych może być powszechne zastosowanie w przemyśle produkcyjnym regranulatu LDPE. Czym jest regranulat i do czego służy?

Produkcja tworzyw sztucznych gwałtownie wzrosła w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci – z 1,5 mln ton w 1950 r. do 359 mln ton w 2018 r. na całym świecie*.Wraz z nią wzrosła też ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Niestety, poziom ich recyklingu wciąż pozostaje na zdecydowanie niższym poziomie niż w przypadku innych materiałów, co oznacza duże straty zarówno dla gospodarki, jak i środowiska. W Europie najczęstszym sposobem utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych jest odzyskiwanie energii. Jednym z rozwiązań dla tego problemu może być powszechne zastosowanie w przemyśle produkcyjnym regranulatu LDPE. Ale czym jest regranulat i do czego służy? Jaka jest różnica między granulatem a recyklatem 

Czym jest regranulat? 

Regranulat, inaczej nazywany recyklatem, to specjalny typ granulatu, który  powstał w wyniku przetwarzania tworzyw sztucznych. W produkcji nowych wyrobów może z powodzeniem zastąpić pierwotny materiał - dzięki czystości tego surowca wtórnego jego zastosowanie jest w zasadzie nieograniczone.  

Regranulaty tworzyw sztucznych można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od bazowego materiału, który został poddany recyklingowi. Regranulat LDPE powstaje podczas recyklingu wyrobów z polietylenu, takich jak folia opakowaniowa, używana między innymi do zabezpieczenia dużych partii towaru. Wyróżniamy także:  

  • regranulat HDPE - wytwarzany w procesie przetwarzania wyrobów z polietylenu o wysokiej gęstości, takich jak beczki i kanistry HDPE, 
  • regranulat styropianowy - wytwarzany w procesie przetwarzania wyrobów z polistyrenu, takich jak rozdrobnione płyty styropianowe, 
  • Regranulat PP – wytwarzany w procesie przetwarzania wyrobów z polipropylenu, takich jak rury polipropylenowe, którymi obecnie zastępuje się rury żeliwne starego typu.  

Jak powstaje granulat tworzyw sztucznych? 

Zatem regranulat powstaje w wyniku procesu przetwarzania tworzyw sztucznych. Proces produkcji recyklatu na fabrycznie nowej, wykonanej na specjalne zlecenie instalacji LDPE w zakładzie Stena Recycling we Wschowie można podzielić na dwa zasadnicze etapy: przygotowanie materiału oraz wytłaczanie i formowanie granulatu. Posortowana folia LDPE, pozyskana od przedsiębiorstw - Klientów Stena korzystających z naszych usług gospodarowania odpadami (link)dostarczana jest do rozdrabniaczy, które strzępią ją na drobne płatki. Folia jest rozdzielana, a następnie myta, mechanicznie osuszana i wytłaczana. Następnie struga LDPE podawana jest na granulator. Maszyna formuje granulki - nowy, jakościowy surowiec. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii czystość recyklatu i powtarzalność procesów produkcyjnych zbliża go do oryginalnego surowca!  

Jak wygląda regranulat LDPE?  

Regranulaty LDPE - zależnie od recyklera produkującego materiał- mają formę granulek lub nitek. Jednak to właśnie postać granulek pozwala w bardzo łatwy sposób dozować surowiec do produkcji nowych wyrobów, ale przede wszystkim umożliwia ponowny recykling produktów wykonanych z tego rodzaju surowca wtórnego. Najpopularniejszym kolorem, w którym produkowane są regranulaty, jest kolor słomkowy i naturalny. Do produkcji regranulatu mogą zostać użyte barwniki, dzięki czemu na rynku dostępne są również granulaty kolorowe: czerwone, czarne czy żółte.  

Regranulat PCR LDPE, wyprodukowany w zakładzie Stena Recycling we Wschowie 

 

Właściwości regranulatu 

Właściwości regranulatu w dużym stopniu zależą od jakości materiału wejściowego - w tym wypadku odpadów folii poużytkowej. Kluczowa dla osiągnięcia wysokich parametrów użytkowych recyklatu jest staranne przygotowanie materiału. Właśnie dlatego, w zakładzie Stena Recycling we Wschowie, dostarczony do instalacji odpad w postaci belek jest sprawdzany przez pracowników. Usunięcie drutów zabezpieczających bele w trakcie transportu oraz pozbycie się zanieczyszczeń w postaci wtrąceń folii kolorowej bądź folii stretch, to sposób na uzyskanie pozbawionego wtrąceń, wysokiej jakości produktu. Dodatkowo zaawansowanie technologiczne linii do recyklingu LDPE, pozwala na dopasowanie parametrów regranulatu do potrzeb klienta oraz zagwarantowanie ich dla całej partii materiału. Ponieważ Klientami Stena Recycling są przedsiębiorstwa, pozyskana od nich folia nie ma cech odpadu komunalnego, co również ma wpływ na jakość finalnego produktu. 

Jakie produkty powstają z regranulatu? 

Regranulat LDPE znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu - wykorzystywany jest do produkcji przeróżnych pojemników i plastikowych opakowań wielokrotnego użytku: kanistrów, beczek, koszy czy opakowań na gotowe dania. Używany jest również do produkcji artykułów codziennego użytku, takich jak worki na śmieci, siatki na zakupy czy opakowań na kosmetyki. Wiele przedmiotów wyprodukowanych z regranulatu LDPE znajdziemy w naszych ogrodach – meble, doniczki, folia ogrodowa czy siatka ogrodzeniowa. 

Dowiedz się jak powstawały eko logiczne doniczki, wyprodukowane z regranulatu LDPE

Dlaczego warto wybrać regranulat do produkcji?  

Stosownie granulatu pochodzącego z recyklingu folii opakowaniowej do wytwarzania nowych produktów, to nie tylko wybór prośrodowiskowy i działanie na rzecz zrównoważonej przyszłości.  Jest to również sposób na dbanie o zasoby firmy – taka decyzja oznacza optymalizację kosztów produkcyjnych, ponieważ cena regranulatu jest niższa niż cena zakupu pierwotnego surowca. Ponadto warto zwrócić uwagę na trwające obecnie prace nad nowym prawodawstwem dotyczącym branży tworzyw sztucznych. Opracowywany wniosek, przedstawiający nowe wymogi w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, ma wprowadzić obowiązkowe wskaźniki zawartości materiałów z recyklingu.  Ma on na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych, poprzez wykorzystanie w produkcji tworzyw sztucznych z recyklingu. Dlatego, aby przygotować się na nadchodzące zmiany prawne, warto zdecydować się na współpracę z uznanym partnerem, inwestującym w najnowsze technologie. Współpracując ze Stena Recycling, zyskują Państwo partnera w dziedzinie gospodarki cyrkularnej, który dostarcza zindywidualizowane, kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania odpadami z folii LDPE. Posiadamy certyfikat EuCertPlast, który stanowi potwierdzenie produkcji recyklatu zgodnej z najwyższymi europejskimi standardami procesu recyklingu tworzyw sztucznych i zasad zrównoważonego rozwoju.  Oferujemy pełną przejrzystość procesów, stabilne dostawy i powtarzalną, wysoką jakość regranulatu LDPE.  

* Dane za: Odpady z tworzyw sztucznych i recykling w UE: fakty i liczby | Aktualności | Parlament Europejski (europa.eu) 

Poleć tę stronę