Nie pozwól, aby Twoje odpady niebezpieczne stały się niebezpieczne

Dla nas odpady niebezpieczne stanowią ważne zasoby, które można przekształcić w nową wartość. Ich recykling nie tylko jest korzystny dla środowiska, ale może też prowadzić do zwiększenia przewagi konkurencyjnej firm i przemysłu.

Wspinając się po szczeblach hierarchii postępowania z odpadami

Tam, gdzie inni widzą odpady, my dostrzegamy możliwości. Obecnie znaczna część odpadów niebezpiecznych wykorzystywana jest do odzysku energii lub,  po zneutralizowaniu, trafia na składowiska – oznacza to marnotrawienie zasobów. My idziemy o krok dalej i sprawiamy, że odpady można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Na przykład odzyskujemy metal z pyłu poszlifierskiego i oczyszczamy substancje chemiczne, takie jak: rozpuszczalniki, oleje i glikole, aby mogły być ponownie wykorzystane. W Stena Recycling wspólnie z naszymi Klientami osiągamy wyższe poziomy hierarchii postępowania z odpadami i działamy w sposób bardziej zrównoważony.

Kluczem są dopasowane rozwiązania

Odpady niebezpieczne powinny być zawsze obierane przez ekspertów, którzy są specjalistami w swoich obszarach. W Stena Recycling dbamy o to, aby osoby zajmujące się daną dziedziną miały odpowiednią wiedzę fachową oraz były przeszkolone w zakresie: bezpieczeństwa, nowych technologii, regulacji prawnych i przepisów. Legislacja stale się zmienia, a to sprawia, że procesy produkcyjne naszych Klientów również są uaktualniane. To oznacza, że musimy być w każdej chwili gotowi do przystosowania się do nowej sytuacji. Dlatego też nigdy nie uzależniamy naszych działań od konkretnej technologii. Dzięki szerokiej sieci Partnerów zawsze jesteśmy w stanie znaleźć optymalne rozwiązanie, które można przystosować do nowych okoliczności. Dysponując działem badawczo – rozwojowym stale unowocześniamy nasze metody i procesy.

Ścisła współpraca

Aby znaleźć efektywne rozwiązanie dla każdego wyzwania, ściśle współpracujemy z naszymi Klientami. Każdy z nich jest unikatowy, dlatego musimy w pełni rozumieć procesy produkcyjne i stojące przed nami wyzwania. Zawsze odwiedzamy daną lokalizację, aby zapoznać się z zastosowanymi metodami produkcji. Przeprowadzając kompleksową analizę wytwarzanych odpadów, dobór odpowiednich pojemników i urządzeń, po transport i obsługę końcową, możemy zagwarantować najlepsze rozwiązania dla całego łańcucha procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.

 

Zrównoważony rozwój postrzegamy jako czynnik sukcesu.

Poleć tę stronę

Możliwości gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, o których powinieneś wiedzieć

Wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju w przemyśle wytwórczym rosną z roku na rok.

Czytaj więcej