Formularz BDO

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku odbiór odpadów przez Stena Recycling będzie możliwy tylko od podmiotów wpisanych do bazy danych o gospodarce odpadami (BDO), chyba że korzystają Państwo z ustawowego zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów. W takim przypadku prosimy Państwa o złożenie odpowiedniego oświadczenia o załączonej treści z zaznaczeniem podstawy zwolnienia.

oświadczam, że nie mam obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów na podstawie zwolnienia ustawowego/zaznacz właściwe:

 

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.

Poleć tę stronę