Badania nad recyklingiem tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych

Stena Recycling prowadzi badania nad recyklingiem niebezpiecznych tworzyw sztucznych w odpadach elektronicznych

Każdego roku Stena Recycling przetwarza tworzywa sztuczne z setek tysięcy ton odpadów elektronicznych. W projekcie badawczym SenSoRe testowane są nowe technologie, które podnoszą poziom recyklingu poprzez oddzielanie niebezpiecznych substancji, takich jak chlor i środki zmniejszające palność.

Stena Recycling przetwarza odpady elektroniczne ze wszystkich rodzajów przedsiębiorstw w Skandynawii, Polsce, Niemczech i Włoszech. Od wielu lat oddzielamy dwa główne rodzaje tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych we własnym procesie opartym o flotację.  W tym procesie po pierwsze, rozdzielamy czyste tworzywo sztuczne, które jest zawracane do producentów plastików i może stać się nowymi produktami, a po drugie, tworzywa zawierające bromowane środki zmniejszające palność, chlor i inne substancje niebezpieczne, które nie mogą być rozproszone i muszą zostać spalone w bezpiecznych warunkach.

Zanieczyszczona część tworzyw nadal zawiera znaczną ilość czystego plastiku, którego nie można wydobyć za pomocą separacji flotacyjnej. Dlatego Stena Recycling rozpoczęła projekt badawczy SenSoRe, w którym testowane są różne, udoskonalone technologie  umożliwiające wydobycie pozostałego, czystego plastiku. W Sztokholmie powstaje właśnie linia testowa, która zostanie uruchomiona w 2019 r. Celem nowej technologii jest identyfikacja i oddzielenie np. takich halogenów jak chlor i brom.

- Bromowane środki zmniejszające palność są niezbędne w elektronice ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Ale jeśli chodzi o recykling odpadów elektronicznych, substancje te stają się problemem. Przez wiele lat byliśmy w stanie przetworzyć większość czystego plastiku z odpadów elektronicznych, ale naszym celem jest znalezienie możliwości recyklingu pozostałych tworzyw sztucznych, które obecnie są poddawane spalaniu. Chcemy przyczynić się do stworzenia najlepszych, cyrkularnych rozwiązań dla jak największej ilości plastiku pochodzącego z przemysłu - mówi Marianne Gyllenhammar z działu badań i rozwoju Stena Metall.

Testowane technologie mogą być również przydatne przy recyklingu tworzyw sztucznych ze złożonych frakcji odpadów, które są obecnie składowane.

SenSoRe jest finansowany z programu Vinnova zarządzanego przez Swerim. Poza Stena Recycling jego częścią są  następujące firmy: Acreo Swedish ICT AB, Cobolt AB, Fotonic i Norden AB, IVL Svenska Miljöinsititutet AB, Mobergs produktkontroll AB, Optonova Szwecja AB, Refind Technologies AB, SAPA (AB) Technology, Volvo Group Nieruchomości AB, Ęlmhults Elmek AB.

 

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.


CZYTAJ WIĘCEJ

Wyzwania i szanse tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Tworzywa sztuczne są niewykorzystanym źródłem wartości w przemyśle wytwórczym - wciąż ich recykling jest znacznie mniejszy niż w przypadku innych materiałów.

Czytaj więcej

Przewodnik

Postępując odpowiedzialnie z tworzywami sztucznymi w produkcji przemysłowej, można odkryć wiele ukrytych wartości. Dążąc do osiągnięcia zrównoważonego profilu działalności należy przeanalizować kilka kluczowych aspektów procesu produkcyjnego i systemu gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej

Stena Nordic Recycling Center

Recykling przemysłowy w oparciu o innowacyjne procesy i zaawansowane technologie w najnowocześniejszym zakładzie w Europie.

Poznaj SNRC

 

Poleć tę stronę