Plastik w producji przemysłowej – wyzwania i szanse

Tworzywa sztuczne są jednym z najbardziej niewykorzystanych zasobów w przemyśle wytwórczym, ponieważ poziom ich recyklingu pozostaje daleko w tyle za innymi materiałami. Christoffer Wahlborg ze Stena Recycling wyjaśnia wyzwania i możliwości recyklingu plastiku.

 

Jakie są największe wyzwania dla recyklingu tworzyw sztucznych w przemyśle wytwórczym?

- Obecnie, w produkcji, i to zarówno w opakowaniach jak i finalnych produktach, stosuje się zbyt wiele rodzajów tworzyw sztucznych. Aby plastik mógł być skutecznie poddany recyklingowi, musi być prawidłowo wysortowany u źródła. Jednak przeznaczenie oddzielnego pojemnika na odpady dla każdego rodzaju tworzyw zajęłoby zbyt dużo miejsca i zakłóciłoby działalność linii produkcyjnych. Dlatego musimy upewnić się, że w produkcji stosuje się jak najmniej różnych rodzajów tworzyw sztucznych. To duże wyzwanie dla branży.

 

Recykling plastiku jest trudniejszy niż przetwarzanie innych materiałów. Dlaczego?

- Często trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaki rodzaj plastiku gromadzimy. Termin ”tworzywa sztuczne” jest używany do opisania wielu różnych materiałów, takich jak LDPE, HDPE i PP. Kiedy przeprowadzamy analizy frakcji i sposobów sortowania odpadów, znajdujemy różnorodne, nieoznaczone rodzaje tworzyw w tym samym pojemniku. Jeśli nie wiemy dokładnie co to jest za materiał, nie możemy go łatwo poddać recyklingowi. W czasie przetwarzania odpadów z tworzyw zachodzi proces topnienia, którego celem jest wytworzenie regranulatu wykorzystywanego ponownie w produkcji. Kluczowe znaczenie ma tu temperatura topnienia, często inna dla różnych materiałów. Z powodu braku wiedzy na temat właściwości i parametrów plastików, w czasie produkcji łączone są różne rodzaje tworzyw, co finalnie ma wpływ na możliwości ich ponownego użycia.  Aby znaleźć skuteczne rozwiązania, producenci, dostawcy tworzyw sztucznych i podmioty zajmujące się przetwarzaniem muszą ze sobą ściśle współpracować.

 

Jak może zmienić się przemysł wytwórczy?

- Producenci powinni wymagać więcej od swoich dostawców. Obecnie wiele firm, słusznie, używa opakowań z materiałów nadających się do recyklingu. Jednak tworzywa sztuczne, tektura falista i stal nadają się do recyklingu tylko wtedy, gdy możliwe jest ich łatwe rozdzielenie. Problem jest jeszcze bardziej skomplikowany, gdy producent ma tysiące dostawców używających różnych rodzajów tworzyw w swoich opakowaniach. Producenci muszą dokładniej określić wymagania względem dostawców. Na przykład zadecydować, aby wszystkie opakowania były wykonane z przezroczystego plastiku LDPE.

 Tworzywa sztuczne z recyklingu są ważnym elementem rozwiązania  dla rosnących potrzeb wykorzystania plastiku na świecie.

 

Czego należy bezwzględnie unikać?

- Dla przykładu, trudno jest analizować i sortować czarne tworzywo sztuczne, ponieważ sprzęt pomiarowy nie jest w stanie go wykryć. Kolorowe plastiki zmniejszają znacznie możliwości ponownego wykorzystania, ponieważ w trakcie procesu recyklingu nie można usunąć koloru. Transparentne tworzywo sztuczne najłatwiej przetworzyć i ma największą wartość sprzedaży. Powinniśmy próbować wystandaryzować rodzaje plastiku, na takie, które zawierają najmniej jak to możliwe dodatków, koloru, powietrza i substancji chemicznych.

 

Czy możesz podać przykład efektywnego recyklingu tworzyw sztucznych?

- Jeden z naszych dużych Klientów przemysłowych używa tego samego rodzaju twardego plastiku we wszystkich swoich opakowaniach - tacach i pudełkach stosowanych do wysyłania produktów między różnymi firmami, fabrykami i dostawcami. Tace są ponownie wykorzystywne setki, jeśli nie tysiące, razy. Kiedy są zużyte i połamane, są przeznaczane do recyklingu i przekształcane w nowe tworzywo sztuczne. To dobry przykład sprawnie funkcjonującego obiegu zamkniętego. Gdy tworzywa sztuczne potrzebują skomlikowanego sortowania i mycia, przetwarzanie staje się trudne, kosztowne i wymaga nowej technologii.

 

Jakie są najbardziej oczywiste trendy w konsumpcji tworzyw sztucznych?

- Konsumenci stają się bardziej wymagający, jeśli chodzi o sposób wykorzystania plastiku w przemyśle wytwórczym. Dzieje się tak już w produkcji odzieży, z większym zapotrzebowaniem na produkty ekologiczne i pochodzące z recyklingu. Oczekujemy, że szwedzcy producenci będą prosić swoich dostawców o wytwarzanie większej ilości plastiku z materiałów pochodzących z recyklingu, tak jak robią to dzisiaj z innymi materiałami.

 

4 wskazówki dla przemysłu

  • Tam, gdzie to możliwe, używaj transparentnego plastiku - unikaj całkowicie czarnych tworzyw sztucznych.
  • Używaj jak najmniej różnych rodzajów plastiku.
  • Monitoruj rodzaje plastiku, z którymi obecnie pracujesz.
  • Stwórz wymagania dla swoich dostawców, określające jakiego rodzaju tworzywa sztuczne potrzebujesz. Na przykład, wymagaj jednego rodzaju plastiku dla wszystkich materiałów opakowaniowych.

Christoffer Wahlborg jest Kierownikiem ds. Kluczowych Klientów z branży motoryzacyjnej w Stena Recycling. Analizuje trendy i rozwija usługi dla Klientów z tego sektora.

 

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.


CZYTAJ WIĘCEJ

Przewodnik

Postępując odpowiedzialnie z tworzywami sztucznymi w produkcji przemysłowej, można odkryć wiele ukrytych wartości. Dążąc do osiągnięcia zrównoważonego profilu działalności należy przeanalizować kilka kluczowych aspektów procesu produkcyjnego i systemu gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej

Optymalizacja zarządzania odpadami

Oferujemy analizę systemu gospodarowania odpadami z rekomendacją usprawnień.

Czytaj więcej
Poleć tę stronę