Czas przemyśleć plastik

Tworzywa sztuczne to materiał, którego ogólne właściwości kwalifikują go do zrównoważonej produkcji. Jednak wykorzystywanie plastiku w produktach, wymaga przemyślenia całego cyklu życia. Niestety, często tworzywa, które stały się odpadem są przeznaczane do spalenia zamiast do recyklingu lub ponownego użycia.

Plastik z recyklingu do 2030

IKEA zobowiązała się do stosowania wyłącznie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Czytaj więcej

Od odpadów do zasobów

Sprawdź jak przetwarzamy tworzywa sztuczne z odpadów elektronicznych w centrum Stena Recycling w Halmstad.

Czytaj więcej

Wspólnie zamykamy obieg

4 kwietnia Stena Recycling zaprosiła przedstawicieli wielu firm z Europy do dyskusji o recyklingu i możliwościach zamknięcia obiegu plastiku.

Czytaj więcej

Nieskończone możliwości

Jaka będzie rola tworzyw sztucznych z recyklingu w przyszłości? Zobacz nagranie z cyklu „Przemyśl Plastik” z Andreasem Malbergiem z firmy Trioplast.

Czytaj więcej

Od odpadów do zasobów

W Stena Nordic Recycling Center przetwarzamy plastik zyskując nowy materiał. Dowiedz się jak!

Czytaj więcej

Mówmy o recyklingu

Korzyści dla firm wynikające z komunikacji na temat recyklingu i zarządzania materiałami. Pobierz nasz raport.

Czytaj więcej

Dzięki wyjątkowej współpracy Volvo będzie odzyskiwać więcej plastiku

Volvo Cars postawiło sobie cel, aby do 2025 roku co najmniej 25% plastiku wykorzystywanego we wszystkich jego samochodach pochodziło z recyklingu. Volvo Cars, producenci podzespołów i Stena Recycling współpracują w ramach nowego projektu finansowanego ze środków szwedzkiej agencji na rzecz innowacji (Vinnova).

Czytaj więcej

“Mówmy o recyklingu!”

Pontus Almén, Content Manager w Stena Recycling AB, zachęca firmy do komunikacji postępów w recyklingu i zarządzania zasobami.

Czytaj więcej

Dobre przykłady

Sprawdź jak SKF i Siemens wykorzystują recykling i zarządzanie odpadami w komunikacji!

Czytaj więcej

Wyzwania i szanse tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Tworzywa sztuczne są niewykorzystanym źródłem wartości w przemyśle wytwórczym - wciąż ich recykling jest znacznie mniejszy niż w przypadku innych materiałów.

Czytaj więcej

Infografika: Zużycie plastiku w liczbach

Dowiedz się, ile przetworzonego plastiku można wykorzystać w przemyśle wytwórczym w 2050 roku w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

7 wyzwań związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne są wartościowym zasobem. A mimo to większość odpadów plastikowych jest dziś spalana. Jednak dzięki odpowiedniej wiedzy na temat różnych rodzajów i właściwości plastików, jesteśmy w stanie odzyskiwać znacznie więcej niż obecnie.

Czytaj więcej

Przewodnik

Postępując odpowiedzialnie z tworzywami sztucznymi w produkcji przemysłowej, można odkryć wiele ukrytych wartości. Dążąc do osiągnięcia zrównoważonego profilu działalności należy przeanalizować kilka kluczowych aspektów procesu produkcyjnego i systemu gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej

Wyższy poziom recyklingu elektronicznych

W projekcie badawczym SenSoRe, testujemy nowe technologie, aby podnieść poziom recyklingu plastików z odpadów elektronicznych.

Czytaj więcej

 

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.


Stena Nordic Recycling Center opracowano nowe procesy, które umożliwiają ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych na przykład pochodzących z odpadów elektronicznych. Taki rodzaj tworzyw należy starannie posortować, pod kątem jakości. Warto wyodrębnić tworzywa czyste, gotowe do recyklingu oraz takie, które zawierają substancje niebezpieczne, np. łatwopalne. Plastik zawierający substancje niebezpieczne może być odzyskiwany w postaci energii. Pozostałe tworzywa sortuje się na cztery główne grupy: ABS, PP, PE i PS. W Stena Recycling w Halmstad potrafimy przetwarzać tworzywa kolorowe, jeśli tego oczekuje  Klient. W ten sposób umożliwiamy ich większy odzysk w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Coraz więcej firm widzi także potencjał w wykorzystywaniu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Jest to konieczne, gdyż prawdopodobnie użycie tego materiału będzie rosło w przyszłości.

WSPÓLNIE TWORZYMY ZAMKNIĘTY OBIEG TWORZYW SZTUCZNYCH

Optymalizacja gospodarowania tworzywami sztucznymi w codziennej działalności

Ważne, aby cały proces zacząć już u źródła , czyli u Klienta. Specjalistyczna wiedza i szeroka oferta naszych usług umożliwia Klientom projektowanie produktów  pod kątem przyszłego recyklingu i wybierania odpowiednich rodzajów  tworzyw. Szkolimy pracowników w zakresie sortowania i zapewniamy odpowiednią infrastrukturę do magazynowania odpadów. Zaawansowany recykling tworzyw sztucznych umożliwia wykorzystanie wartościowych zasobów i korzystnie wpływa na zrównoważony profil firmy.

 

Zwiększenie recyklingu  to ważny krok

Nasze procesy gospodarowania odpadami umożliwiają przetwarzanie większej ilości odpadów, np. elektronicznych oraz opakowaniowych. To ważny krok w górę hierarchii sposobów postępowania z odpadami, umożliwiający wykorzystanie odpadów plastikowych do wytwarzania nowych produktów.

 

Przetworzony plastik w nowych produktach

Dzięki współpracy ze sprawdzonymi producentami tworzyw sztucznych wiemy, że odzyskany plastik może być materiałem stosowanym w nowych produktach. W ten sposób zmniejsza się potrzeba użycia paliw kopalnych do produkcji plastiku. Już teraz wspólnie zamknijmy obieg tworzyw sztucznych i zapewnijmy większą kontrolę nad materiałem w całym procesie. 


Kompleksowe gospodarowanie odpadami

Stena Recycling oferuje usługi kompleksowego gospodarowania opadami dopasowane do Państwa potrzeb.

Czytaj więcej

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne to powszechnie stosowany materiał, który bardzo dobrze nadaje się do recyklingu. W działalności gospodarczej odpady tworzyw sztucznych mogą powstawać na wiele różnych sposobów, ale przede wszystkim są to zużyte opakowania lub odpady produkcyjne.

Czytaj więcej

Stena Nordic Recycling Center

Recykling przemysłowy w oparciu o innowacyjne procesy i zaawansowane technologie w najnowocześniejszym zakładzie w Europie.

Poznaj SNRC
Poleć tę stronę