Przewodnik

SoMe_image_in_depth_guide_1200_628_PL_CompQual80.jpg

Postępując odpowiedzialnie z tworzywami sztucznymi w produkcji przemysłowej, można odkryć wiele ukrytych wartości. Dążąc do osiągnięcia zrównoważonego profilu działalności należy przeanalizować kilka kluczowych aspektów procesu produkcyjnego i systemu gospodarowania odpadami.

Odpowiednia analiza całego procesu produkcyjnego pozwoli na identyfikację możliwych rozwiązań zagospodarowania tworzyw sztucznych, oszczędność czasu i pieniędzy oraz może stanowić krok w kierunku efektywnej produkcji opartej o założenia zrównoważonego rozwoju.

"Wymagania konsumentów ustanawiają coraz wyższe, odpowiednie dla branży, standardy dla coraz większej ilości produktów. Choćby takie jak dziś obserwujemy w sektorze produkcji spożywczej. To samo będzie dotyczyło tworzyw sztucznych w przemyśle wytwórczym” - mówi Christoffer Wahlborg, Key Account Manager w Stena Recycling.

Z perspektywy ochrony środowiska, zwrotny materiał opakowaniowy, może na przykład przejechać w samochodzie dostawczym 1000 kilometrów i nadal mieć niższy współczynnik emisji CO2 niż gdyby był wykorzystany tylko raz.

W przypadku niektórych przedsiębiorstw mogą to być setki ton czystego, nadającego się do użytku plastiku, który jest przeznaczony do spalania, zamiast wykorzystywany ponownie jako surowiec. Wszystko dlatego, że w procesie produkcyjnym nie uwzględnia się czasu na zajęcie się tym materiałem.

"Jeśli ustawisz proces produkcyjny we właściwy sposób, plastik jest dobrym materiałem do recyklingu. Obecnie na linii montażowej często występuje zbyt wiele rodzajów tworzyw sztucznych, od materiałów opakowaniowych po finalne produkty. Aby móc skutecznie poddawać recyklingowi tworzywa sztuczne, należy od samego początku odpowiednio je oddzielić" - mówi Christoffer Wahlborg.

POBIERZ PDF

Krok po kroku: Optymalizacja przepływu plastiku w procesie produkcyjnym:

 

Decyzje

Decyzje dotyczące procesu produkcyjnego są często podejmowane z dużym wyprzedzeniem. Oznacza to, że obecnie tworzone są kluczowe regulacje dotyczące 2025 r. Jeśli firma chce wykorzystać pewien procent tworzyw pochodzących z recyklingu w swojej produkcji, powinna wiedzieć skąd będzie pochodził przetworzony plastik na długo przed wprowadzeniem zmian w produkcji. Często niewykorzystane dotąd zasoby tworzyw sztucznych można znaleźć we własnych procesach produkcyjnych.

 

PROJEKTOWANIE

Dzięki odpowiedniej identyfikacji i planowaniu już na wczesnych etapach procesu produkcyjnego można zminimalizować ilość odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie. Działy badań i rozwoju, projektanci produktów i działy zakupów powinny określić w tym zakresie jasne wymagania. Na przykład, gdy definiują jaki rodzaj i kolor tworzyw powienien zostać wykorzystany choćby do tworzenia materiałów opakowaniowych. Takie podejście wpływa na kontrolę zarządzania odpadami.

Jeśli wszystko jest wykonane z tego samego rodzaju tworzywa sztucznego, materiał opakowaniowy może stać się cześcią obiegu zamkniętego.

 

KLUCZOWE MIEJSCA

Istotne jest takie zapewnienie przepływu materiałów i organizacja pracy, które pomogą przechwycić tworzywa w określonych miejscach. W przeciwnym razie surowiec zostanie utracony. Gdzie w procesie produkcyjnym zarządzasz materiałami opakowaniowymi i ich nadmiarem? Przychodzące towary, produkcja, pakowanie finalnego produktu? Tworzywa sztuczne mogą być jednorazowym materiałem opakowaniowym, ale mogą być też wykorzystane wielokrotnie, w obiegu zamkniętym.

 

OBSŁUGA

Każdy towar trafia bezpośrednio na linię produkcyjną lub jest magazynowany z myślą o późniejszym wykorzystaniu. W obu przypadkach możliwe jest zapewnienie, że do procesu produkcyjnego dociera minimum materiału opakowaniowego. Często opakowania i materiały zabezpieczające podczas transportów są wykonane ze wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych. Niektóre mogą być usunięte dość szybko, ale inne są potrzebne do ochrony części i produktów do momentu montażu. Przy dobrej analizie kluczowych miejsc powstawania, możliwe jest przechwycenie tych materiałów u źródła. Ważne jest jednak zintegrowanie procedur i sprzętu do gospodarowania odpadami bezpośrednio z liniią produkcyjną, aby wykorzystać wszystkie zasoby.  

 

OCENA

Jak obecnie wygląda proces zarządzania tworzywami sztucznymi w Twojej fabryce? Wykonaj losowy pobór próbek i analizuj wyniki dotyczące rodzajów tworzyw, miejsc ich powstawania i sposobów zagospodarowania. Regularna ocena procesu pozwoli Ci porównać wyniki i zidentyfikować obszary wymagające usprawnień.

Wnioski z ewaluacji powinny być prezentowane tym, którzy podejmują kluczowe decyzje produkcyjne, aby powstałe rekomendacje stanowiły naturalną część długoterminowej pracy przedsiębiorstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

 

Plastik z recyklingu:

doceń jego wartość.

Recykling i ponowne wykorzystanie mogłyby zaspokoić 60% zapotrzebowania UE na tworzywa sztuczne. Analiza procesu produkcyjnego pozwala na identyfikację możliwych rozwiązań zagospodarowania tworzyw sztucznych, oszczędność czasu i pieniędzy

 

Plastik zużywa zasoby firmy

Sposób postępowania z tworzywami ma wpływ na podejmowane decyzje i wymaga wykorzystania różnych rodzajów zasobów w przemyśle wytwórczym. Dotyczy to całego procesu produkcyjnego - od zakupu i projektowania, po monterów i kierowców ciężarówek. Finalnie wartość tego materiału mierzy się uwzględniając koszty zakupu, koszty spalania oraz czas pracowników i maszyn biorących udział w procesie.

Efektywne i odpowiedzialne zarządzanie plastikiem w całym łańcuchu umożliwia postęp i tworzenie rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, które pozwalają odkryć wartość materiału.

 

Większość tworzyw jest spalana

Obecnie, standarowym etapem cyklu życia większości tworzyw sztucznych jest spalanie. Dzieje się tak pomimo faktu, że koszt zakupu tworzyw sztucznych może czasami być tak duży jak koszt miedzi - wysoko cenionego materiału, który w całości podlega recyklingowi. Innymi słowy, tworzywo sztuczne jest cennym materiałem, który traci większość swojej wartości na różnych etapach zagospodarowania.

Wg danych z raportu “"Zachowanie wartości w szwedzkim systemie materiałów" wartość zakupu tworzyw sztucznych w Szwecji wynosi 10 miliardów koron szwedzkich rocznie - w pozostałej części Europy kwota ta jest oczywiście znacznie wyższa. 84% opakowań z plastiku, odpadów produkcyjnych i wyrzuconych produktów z tworzyw sztucznych jest spalanych lub trafia na składowiska. Reszta jest przetwarzana. To pokazuje, że istnieje ogromny potencjał w ponownej ocenie tworzywa sztucznego jako zasobu.

Globalny szum wokół plastiku - szansa, by stać się przykładem

W ciągu ostatniego roku tworzywa sztuczne stały się prawdopodobnie najszerzej omawianym materiałem na świecie. Postępy w sposobie, w jaki Twoja firma zajmuje się tworzywami sztucznymi i dzięki temu wpływa pozytywnie na zrównoważony rozwój, mogą mieć istotne znaczenie dla jej interesariuszy. Może również przyczynić się to do powstania nowego, wschodzącego rynku przetworzonego plastiku. Czy myślałeś już o wykorzystaniu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w swoich produktach?

 

CHCESZ OPTYMALIZOWAĆ SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI?

Nasi eksperci mogą skontaktować się z Tobą w celu omówienia sposobów, w jaki Twoja firma zarządza tworzywami sztucznymi i innymi materiałami.

 

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.


CZYTAJ WIĘCEJ

Wyższy poziom recyklingu elektronicznych

W projekcie badawczym SenSoRe, testujemy nowe technologie, aby podnieść poziom recyklingu plastików z odpadów elektronicznych.

Czytaj więcej

Wyzwania i szanse tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Tworzywa sztuczne są niewykorzystanym źródłem wartości w przemyśle wytwórczym - wciąż ich recykling jest znacznie mniejszy niż w przypadku innych materiałów.

Czytaj więcej

Kompleksowe gospodarowanie odpadami

Stena Recycling oferuje usługi kompleksowego gospodarowania opadami dopasowane do Państwa potrzeb.

Czytaj więcej

 

Poleć tę stronę