Potencjał recyklingu w komunikacji branży przemysłowej

Jak dotąd, niewiele gałęzi przemysłu skorzystało z możliwości pokazania korzyści wynikających z recyklingu wytwarzanych przez przedsiębiorstwa odpadów. Nie tylko pod względem redukcji śladu węglowego lub transformacji ku gospodarce cyrkularnej. Postęp w osiąganiu wyższych poziomów recyklingu ma też duży potencjał w komunikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Firmy przemysłowe od dawna mają świadomość ekonomicznej wartości recyklingu. Większość wie także, jak dobrze zorganizowany system gospodarowania odpadami ogranicza ryzyko przestojów w produkcji. Z drugiej strony w komunikacji tych firm bardzo rzadko pojawia się kwestia korzyści środowiskowych wynikających z dążenia do zamykania obiegu odpadów produkcyjnych. To nie jest temat, który znajdziemy na ich stronach internetowych, w mediach społecznościowych czy nawet w raportach zrównoważonego rozwoju. Przez lata, wartości wynikające z efektywnego i odpowiedzialnego zarządzania odpadami nie były oczywistym obszarem do komunikacji. Częściej, w kontekście środowiskowym, podejmowano temat  ograniczenia zużycia energii, wody czy tworzenia inteligentnych produktów.

Dzięki odzyskowi żelaza, metali, tworzyw sztucznych, papieru i innych materiałów przedsiębiorstwo przemysłowe może znacząco przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W niektórych przypadkach to dziesiątki tysięcy ton CO2 rocznie!

Z perspektyw zrównoważonego rozwoju korzystanie z materiałów z recyklingu ma znacznie większą wartość niż z produktów wytworzonych z zasobów naturalnych pochodzących z lasów czy kopalń. Ta perspektywa oraz postępy w zakresie nowych rozwiązań recyklingowych i coraz bardziej wydajnych rozwiązań transportowych odpadów są z pewnością tematem do wykorzystania w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Korzyści z recyklingu nie muszą być tylko pokazywane przez pryzmat redukcji emisji dwutlenku węgla, co dla niektórych osób jest niezrozumiałe lub zbyt abstrakcyjne. Można wykorzystać wiele innych przykładów. W Stena Recycling często szukamy porównań do codziennej, biznesowej działalności Klienta. Jednej z firm, z którą współpracujemy pomogliśmy zadbać o odpady organiczne przetwarzając je w biogaz. Obliczyliśmy wartość energetyczną tych odpadów i porównaliśmy ze zużyciem energii w fabryce. Okazało się, że wartość energetyczna odpadów jest równoznaczna z możliwością obsługi całego obiektu przez jeden tydzień w roku.

Taki przykład był zrozumiały i przypadł do gustu pracownikom firmy, jednocześnie, inne ujęcie tematu pozwoliło na to, aby korzyści z odzysku zostały pokazane w raporcie zrównoważonego rozwoju.

Pracuję w obszarze komunikacji w branży recyklingowej od ponad 20 lat i mogę śmiało powiedzieć, że zrównoważone zarządzanie zasobami i recykling nigdy nie były tak gorącym tematem, jak teraz. Oczy całego świata patrzą na to, co się dzieje z kurczącymi są zasobami naturalnymi i klimatem. Rosnące zapotrzebowanie na materiały pochodzące z recyklingu skutkuje większym zainteresowaniem dobrze rozwiniętymi systemami gospodarowania odpadami. To bardzo pozytywne zjawisko. W Stena Recycling dostrzegamy, jak udostępnianie naszym Klientom danych dotyczących systemu gospodarowania odpadami przekłada się na wykorzystanie tego tematu w komunikacji firm. Poszerzona wiedza w zakresie korzyści płynących z recyklingu różnych frakcji odpadów oraz możliwość obserwacji trendów stanowi pierwszy krok informowania o postępach w zakresie recyklingu odpadów przemysłowych.

A więc – z ręką na sercu - kiedy ostatni raz mówiłeś jakie korzyści z recyklingu i usprawnień w zakresie gospodarowania odpadami odnosi Twoja firma? W tym obszarze jest naprawdę wiele ciekawostek, którymi warto dzielić się z pracownikami, klientami i innymi interesariuszami.

Pontus Almén  
Content Manager

 

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.


CZYTAJ WIĘCEJ

Wyższy poziom recyklingu elektronicznych

W projekcie badawczym SenSoRe, testujemy nowe technologie, aby podnieść poziom recyklingu plastików z odpadów elektronicznych.

Czytaj więcej

Mówmy o recyklingu

Korzyści dla firm wynikające z komunikacji na temat recyklingu i zarządzania materiałami. Pobierz nasz raport.

Czytaj więcej

Dobre przykłady

Sprawdź jak SKF i Siemens wykorzystują recykling i zarządzanie odpadami w komunikacji!

Czytaj więcej
Poleć tę stronę