ODKRYJ UKRYTĄ WARTOŚĆ

Wielu z naszych Klientów jest zaskoczonych, że coś, co wydawało się nieznaczącym i być może kosztownym odpadem może mieć realną wartość. Analiza procesu produkcyjnego przy wsparciu naszych ekspertów pomaga ją odnaleźć w każdej firmie.

WSZYSTKO JEST ZASOBEM

Dla nas wszystkie odpady i produkty uboczne są zasobami, które można i należy odzyskiwać – wielokrotnie. Dzięki zaawansowanym procesom recyklingowym możemy zwiększyć stopień odzysku, a co za tym idzie uzyskać czystsze materiały. W ten sposób przyczyniamy się do tego, aby działalność naszych Klientów była zrównoważona, a jednocześnie bardziej opłacalna.
Nasze działania pozwalają znaleźć sposoby na oszczędzanie zasobów Państwa firmy. Eksperci Stena doradzają jak podnieść opłacalność recyklingu i zredukować koszty zagospodarowania każdego rodzaju odpadów. Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami umożliwia przedsiębiorstwu pełną kontrolę, minimalizuje zagrożenia i zwiększa efektywność. Co również szczególnie istotne – pozwala zachować ciągłość produkcji.

 

Im wyżej w hierarchii sposobów postępowania umieścimy odpady, tym więcej materiału można wykorzystać w nowych produktach.  To pozwala oszczędzić zasoby pierwotne i jest warunkiem wstępnym dla gospodarki o obiegu zamkniętym.Dzięki eksperckiej wiedzy, nowoczesnej technologii i innowacyjnemu podejściu pomożemy Twojej firmie przenieść odpady wyżej w hierarchii sposób postępowania. To sprawi, że zarządzanie odpadami będzie bardziej zrównoważone i opłacalne.  

DOSTĘP DO RYNKÓW ŚWIATOWYCH

Każdego roku odzyskujemy 5 milionów ton odpadów. To sprawia, że jesteśmy wiarygodnym dostawcą materiałów z odzysku. Współpracujemy z ponad 400 stalowniami, odlewniami, hutami, zakładami papierniczymi i odbiorcami surowców na całym świecie, zapewniając w ten sposób dobry zbyt dla Państwa odpadów.

Pomagamy Państwu poprzez:

  • Analizę systemu gospodarki odpadami -  inwentaryzację rodzajów odpadów generowanych w firmie, sposobów ich zagospodarowania oraz potrzeb i wyzwań przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami i projektem możliwych rozwiązań logistycznych.
  • Usługi dopasowane do potrzeb -  od projektowania systemów gospodarki odpadowej, przez  kontenery i pojemniki, odbiór, transport i recykling po outsourcing personelu, monitoring, raportowanie, doradztwo i szkolenia.
  • Usprawnienia - optymalizowanie postępowania z odpadami, oferowanie statystyk dotyczących recyklingu oraz identyfikację nowych i lepszych rozwiązań.

 Przenosząc materiały jak najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, przyczyniamy się do tworzenia bardziej zrównoważonej produkcji i lepszego wykorzystania zasobów oraz wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozwól nam zamienić Twoje odpady w zasoby. 
IT STARTS HERE.

Przeczytaj o naszych rozwiązaniach

Poleć tę stronę

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.