ODKRYWAMY UKRYTĄ WARTOŚĆ

2017-05-23

1280x400_Peter-A-Expertartikel_CompQual80.jpg

Stena Recycling, ekspert w dziedzinie recyklingu, odzyskuje każdego roku ponad 5 milionów ton odpadów w pięciu krajach. Materiały, które wcześniej uznawane były za odpady, zyskują tym samym nowe życie i nową wartość.

eter Andersson, Dyrektor Biznesu Metali przechodząc przez dział produkcji danej firmy potrafi szybko stwierdzić, czy nieprawidłowo miesza ona trzy różne rodzaje miedzi i trzy rodzaje stali nierdzewnej w tym samym kontenerze na odpady. 

-Takie mieszanie materiałów powoduje straty finansowe. Wartość materiałów wynosi dwu lub trzykrotnie więcej jeżeli są prawidłowo posortowane – mówi Andersson.

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI TO DUŻA WARTOŚĆ

W przemyśle produkcyjnym odpady i produkty uboczne są trudne do uniknięcia i laikowi niełatwo jest ocenić, które z nich są wartościowe i w jaki sposób należy właściwie postępować z odpadami. Nieistotne odpady mogą nagle okazać się wartościowe i możliwe do odzyskania dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii lub po prostu inteligentniejszej segregacji.

-Dzięki poprawie sortowania dosyć szybko można zwiększyć zyski z odpadów! Jeden z naszych Klientów kupował materiały od trzech różnych dostawców żelaza i kiedy przeanalizowaliśmy przepływy, okazało się, że jedna z blach żelaznych miała bardzo niską zawartość manganu i tym samym lepszą jakość. Tymczasem całe żelazo było mieszane w tym samym kontenerze. Po naszych analizach firma zaczęła  segregować produkty różnej jakości i zyskała dodatkowe 360 tysięcy euro. To były przychody, których się nie spodziewali – wyjaśnia Andersson. 

Peter wraz ze swoim zespołem ekspertów pomaga zakładom produkcyjnym w znalezieniu ukrytych wartości poprzez tworzenie nowych procedur, analizowanie jakości, wymianę pojemników, szkolenia i regularne wizyty.

-Największego odkrycia dokonałem u Klienta, który wykorzystywał posrebrzane metale w celu podniesienia jakości produktu. Otrzymywali odpady w postaci końcówek, a wiemy jaką wartość ma srebro. Wcześniej za kilkogram dostawali kwotę 50 razy mniejszą niż po mojej wizycie– mówi Andersson.

WPROWADZIĆ MATERIAŁY DO OBIEGU

Przez ostatnie pięć lat Stena Recycling obserwuje duże zainteresowanie zrównoważonym rozwojem oraz dążenie do wyeleminonowania metod składowania jakichkolwiek odpadów pochodzących z przemysłu. Przedsiębiostwa chcą wspiąć się wyżej w hierachii sposóbów postępowania z odpadami, zamienić odpady w zasoby oraz komunikować te działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w swoich raportach środowiskowych i sprawozdaniach finansowych.

-W Stena Recycling uważamy, że wszystko jest zasobem. To, co można odzyskać, nie powinno trafić na składowisko. Zawsze da się znaleźć jakieś rozwiązanie recyklingowe. I może przynieść to wymierne korzyści finansowe – uważa Peter Andersson.

Poprzez przetwarzenie odpadów na surowce, które są wykorzystywane do stworzenia nowych produktów na rynku, przyczyniamy się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Recykling 1 tony żelaza pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ponad tonę. Dzięki recyklingowi efektywnie wykorzystujemy zasoby i unikamy szkodliwej emisji dwutlenku węgla, która wpływa na globalne ocieplenie.

WSPÓŁPRACA ZE STENA RECYCLING

Jedną z pierwszych rzeczy, którymi zajmujemy się po przybyciu do firmy z branży produkcyjnej jest analiza aktualnych rozwiązań i stworzenie rekomendacji usprawnień.

-Podstawą partnerstwa ze Stena Recycling jest długofalowość. Możemy szybko zidentyfikować najpilniejsze działania i stworzyć nowe procedury dla Klienta, ale później koncentrujemy się na stałym opracowywaniu usprawnień i optymalizowaniu procesów – mówi Andersson.

Stworzenie optymalnych rozwiązań i współpraca sama w sobie wymagają czasu, kluczowe jest jednak wsłuchanie się w potrzeby, kreatywność i otwartość. Aby wzmocnić kompetencje pracowników przemysłu w dziedzinie recyklingu i zrównoważonego rozwoju, Stena Recycling prowadzi szkolenia.

-Nowe procedury szybko zapewniają lepszą kontrolę nad przepływem surowców.  Ogólna rada to stosowanie zawsze takich samych pojemników do takich samych materiałów – uważa Andersson.

180 ODDZIAŁÓW STENA

Stena Recycling świadomie uruchomiła oddziały w niemal dwustu miejscach w Europie, aby zawsze być blisko swoich Klientów.

-Stena zainwestowała również w nowoczesną technologię umożliwiającą zwiększenie stopnia odzysku, ale pewnej wiedzy nigdy nie da się zastąpić technologią. Potrzeba wielu lat doświadczenia i kreatywności, aby znaleźć ukryte wartości – uważa Andersson.   

 Dowiedz się więcej o naszych usługach dla przemysłu

Poleć tę stronę