Tworzywa sztuczne zrównoważonym zasobem dzięki badaniom naukowym

2017-05-23

1280x400_STME_0093_work_de_CompQual80.jpg

Duża część odpadów z tworzyw sztucznych nie nadaje się do recyklingu. Badania naukowe w ramach projektu Vinnova*, prowadzone przez firmę Boliden i Stena Recycling w Szwecji wykazują jednak, że tworzywa można wykorzystać jako zasoby w procesie wytopu i zastąpić nimi surowce pierwotne takie jak węgiel.

W Szwecji każdego roku powstaje około 300 000 ton odpadów tworzyw sztucznych, których nie można poddać recyklingowi ze względu na ich złożony skład, Większość z nich zawiera różne rodzaje materiałów, które z punktu widzenia recyklingu zanieczyszczają tworzywa. Tworzywa sztuczne mogą pochodzić z produkcji w przemyśle wytwórczym lub ze złomowanych produktów, takich jak sprzęt elektroniczny i kable.  Większość można wykorzystać do odzysku energii, ale część, z braku innych rozwiązań, trafia na składowiska.

– To wielkie wyzwanie i naszą ambicją jest znalezienie zrównoważonych rozwiązań, pozwalających na recykling możliwie jak największej ilości tworzyw sztucznych – mówi Marianne Gyllenhammar, kierownik projektu w Dziale Badawczo-Rozwojowym w Stena Recycling.

W niedawno zakończonym projekcie badawczym, finansowanym przez Vinnova, testowano zupełnie nowe rozwiązanie. Uczestniczyła  w nim firma Boliden, która prowadzi działalność odlewniczą wykorzystującą energochłonne procesy. W ramach projektu testowano tworzywa jako reduktory i zamienniki koksu – paliwa kopalnego wykorzystywanego do procesu recyklingu cynku z żużlu w zakładzie w Rönnskär.

Technologia sprawdziła się doskonale w warunkach produkcyjnych.  Oznacza to, że problematyczne tworzywa sztuczne, które dotychczas trafiały na składowiska, mogą dostarczać energię i zastąpić kopalne paliwo jak koks, a jednocześnie pełnić rolę reduktora w procesie wytopu. Metoda umożliwia także recykling domieszki metali w tworzywach, która w przeciwnym razie zmarnowałyby się na składowisku lub została poddana spalaniu.

Takie rozwiązanie przynosi korzyści całemu łańcuchowi – od producentów i konsumentów po firmy recyklingowe i zakłady takie jakie firmy Boliden. Przemysł wytwórczy i firmy recyklingowe mogą przenieść materiał na wyższy poziom w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, a firma Boliden może zmniejszyć zakupy kopalnych surowców na korzyść opcji bardziej przyjaznej dla klimatu. Jeżeli Boliden zainwestuje w instalację, potencjalnie w pierwszym etapie będzie można zastąpić ponad 10 000 ton koksu dla jednego pieca.

*Vinnova – szwedzka agencja rządowa administrująca funduszami na projekty badawczo-rozwojowe.


 Dowiedz się więcej o naszych usługach dla przemysłu

Poleć tę stronę