Klasyfikowanie odpadów niebezpiecznych

odpady niebezpieczne klasyfikacja

W czasie szkolenia dotyczącego klasyfikowania odpadów niebezpiecznych, eksperci Stena Recycling pomagają w identyfikacji odpadów niebezpiecznych oraz udzielają informacji jak pakować, oznaczać, gromadzić i transportować skomplikowane odpady poprodukcyjne we właściwy sposób.

INWENTARYZACJA I SORTOWANIE

Nasi pracownicy przyjeżdżają do Klienta i identyfikują, klasyfikują oraz informują jak odpowiednio pakować, oznaczać i transportować odpady do recyklingu. Do identyfikacji i zajęcia się odpadami niebezpiecznymi często niezbędna jest znajomość chemii oraz znajomość wymagań ADR odnośnie transportu odpadów niebezpiecznych. Nasi pracownicy są stale szkoleni i mają długoletnie doświadczenie w postępowaniu z różnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych.

Dysponujemy też  atestowanymi opakowaniami przystosowanymi do przechowywania i transportu wszystkich rodzajów odpadów, a ponadto udostępniamy wszystkie wymagane dokumenty transportowe.

ANALIZY LABORATORYJNE

Na potrzeby identyfikacji i klasyfikacji odpadów niebezpiecznych współpracujemy z certyfikowanymi laboratoriami z szerokim zakresem analiz. Dysponujemy pojemnikami do poboru próbek i zajmujemy się ich pobieraniem, albo udzielamy informacji jak prawidłowo pobrać próbki we własnym zakresie. 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Odebrane od Klienta odpady są przetwarzane w  zakładach Stena lub u naszych partnerów – każdy z nich ma wymagane pozwolenia na prowadzenie swojej działalności.

Pomagamy Klientom w kompleksowej obsłudze odpadów niebezpiecznych dzięki dobrej współpracy z zakładami specjalizującymi się w utylizacji poszczególnych rodzajów odpadów. Współpracujemy wyłącznie z zakładami mającymi pozwolenie na prowadzenie swojej działalności. W każdym indywidualnym zleceniu szukamy rozwiązań logistycznych, które są zbilansowane pod względem prowadzonej działalności.

Pomagamy zająć się odpadami niebezpiecznymi, niezależnie od tego czy chodzi o duże czy małe ilości i dostarczamy Klientom kompletne informacje po wykonaniu zlecenia.

 

Poleć tę stronę

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.