Sortowanie odpadów dla pracowników

1280x400_fragor-och-svar_CompQual80.jpg

Wiedza na temat odpadów dotyczy nie tylko miejsca pracy, lecz całego naszego czasu w niej i poza. W końcu pracujemy tylko 5 dni po 8 godzin, a odpady wytwarzamy cały czas.

Podczas szkolenia wyjaśniamy, jak działają firmy gospodarujące odpadami - od podstawiania pojemników, odbiorów, poprzez sortowanie i recykling. 

Na praktycznych przykładach – opisowych i materiałowych pokazujemy, jak postępować z odpadami i jaki ma to wpływ na środowisko. Informujemy, które odpady mają szczególną wartość finansową, które są niebezpieczne dla środowiska, które poddaje się recyklingowi i w jaki sposób. Ważnym elementem szkolenia jest opis, co dalej dzieje się z materiałami poddanymi recyklingowi oraz budowanie świadomści,  iż wiele rzeczy, które pracownicy mają wokół siebie lub nawet noszą pochodzi z odzysku materiałowego.

Poleć tę stronę

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.