Szkolenie dot. transportu odpadów niebezpiecznych (ADR)

Szkolenie  dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych (ADR).

Każdy producent odpadów niebezpiecznych jest odpowiedzialny za ich właściwe zagospodarowanie. W trosce o bezpieczeństwo ludzi, środowiska oraz mienia warto pamiętać o obowiązkach nadawcy odpadów niebezpiecznych wynikających z umowy ADR.

Posiadacz odpadu niebezpiecznego (podlegającego przepisom umowy ADR) uczestniczący w operacjach pakowania oraz załadunku zobowiązany jest dostarczyć do przewozu tylko takie przesyłki, które spełniają wymagania ADR.

  • Pomagamy Klientom spełniać wymagania określone w przepisach umowy ADR
  • Prowadzimy szkolenia dla wszystkich pracowników mających kontakt z odpadami niebezpiecznymi
  • Szkolenia obejmują pełny zakres informacji od obowiązków uczestników przewozu odpadów niebezpiecznych i klasyfikacji odpadów, po informacje o opakowaniach certyfikowanych, oznakowaniu przesyłki i niezbędnej dokumentacji.
  • Poleć tę stronę

Szkolenia dla wszystkich pracowników mających kontakt z odpadami niebezpiecznymi.

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w osób opisany tutaj.