Projektowanie dla recyklingu

Projektowanie dla recyklingu

80% wpływu na środowisko danego produktu rozstrzyga się już na etapie projektowania. Fakt, że poszczególne materiały, z których powstaje produkt nadają się do recyklingu, nie oznacza, że można go poddać recyklingowi w całości. Dzieląc się naszą wiedzą na temat materiałów i przetwarzania pomagamy specjalistom ds. rozwoju produktu w firmie Klienta projektować produkty, które nadają się do recyklingu w rzeczywistości, a nie tylko w teorii. Nasi Klienci mają również pełen obraz tego, co się dzieje z produktami po ich zużyciu, jak są one obsługiwane i ile użytych w nich materiałów można obecnie poddać recyklingowi.

ECODESIGN I ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE

Zrównoważone projektowanie produktu pozwala na zaspokajanie potrzeb użytkownika produktu, przy jednoczesnej redukcji wykorzystania zasobów naturalnych do jego tworzenia. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to złożony proces. Zaczyna się on już na etapie projektowania produktów, ponieważ to wtedy podejmowane są kluczowe decyzje określające w jakim stopniu będziemy mogli w przyszłości wykorzystać użyte w produkcie materiały. Tak zwane projektowanie dla recyklingu (ecodesign) ma na celu uzyskanie najwyższego wskaźnika recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktów, uwzględniające przetworzenie materiałów w optymalny sposób.

 

Aby mieć pewność, że produkt spełni te oczekiwania, musimy pamiętać o kilku kwestiach. Równie ważne, jak wybór surowców nadających się do recyklingu jest upewnienie się, że są one ze sobą połączone w sposób, który pozwoli na ich oddzielenie i odzysk. Warto pamiętać, że dziś niewiele rzeczy demontuje się ręcznie. Zatem fakt, że w karcie materiału napisano, że można go poddawać recyklingowi nie oznacza automatycznie, że da się go odzyskać, jeżeli zostanie użyty w produkcie wraz z innymi materiałami. Jest to uzależnione od tego, jaki  zastosowano materiał, jak jest połączony z innymi i jak powszechne są materiały, z których tworzono poszczególne elementy. 

USŁUGA PROJEKTOWANIE DLA RECYKLINGU

Istotą usługi jest pokazanie projektantom i twórcom produktów, jak upewnić się, że materiały używane w produktach mogą wracać do obiegu oraz czy można je oddzielić i odzyskać. Pomagamy firmom produkcyjnym w dokonywaniu świadomych wyborów pod kątem zrównoważonego rozwoju poprzez:

 • Wykłady i warsztaty dotyczące projektowania pod kątem recyklingu (eko design);
 • Analizę produktów, która polega na rozłożeniu produktu na poszczególne materiały i sprawdzeniu ich łączenia . Czasami demontaż przeprowadzany jest bezpośrednio w zakładzie, wspólnie z daną firmą. Następnie sporządzamy raport z konkretnymi rekomendacjami, w jaki sposób można zmienić sposób tworzenia produktu, aby poprawić jego poziom recyklingu. Naszym najważniejszym zadaniem jest wyjaśnianie, jak zrównoważony design wpływa na późniejsze odzyskiwanie materiałów;  
 • Doradztwo strategiczne przy np. porównaniach prototypów lub decyzjach o dobrze materiałów.

DLACZEGO WARTO PROJEKTOWAĆ ZE STENA RECYCLING?

 • Szeroka wiedza z zakresu materiałoznawstwa – dbamy, o to aby nasi pracownicy mieli najszerszą na rynku wiedzę w zakresie oceny materiałów oraz dostępnych możliwości ich przesunięcia w górę w hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
 • Znajomość popytu na materiały - współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami w ponad 30 krajach. Są to stalownie, odlewnie, huty żelaza, zakłady papiernicze, producenci tworzyw sztucznych itp.
 • Znajomość procesów recyklingu oraz możliwości demontażu produktów.
 • Inwestycje w badania i rozwój – od 2007 roku finansujemy profesurę w dziedzinie recyklingu przemysłowego na Uniwersytecie Technologicznym Chalmers w Göteborgu, a nasz dział R&D prowadzi szereg projektów mających na celu opracowanie metod recyklingu, które będą mogły zaspokoić przyszłe potrzeby i stworzyć jeszcze większą wartość.

KORZYŚCI Z EKOPROJEKTOWANIA zorientowanego na recykling

 • Podniesienie poziomu recyklingu produktów
 • Ograniczenie wykorzystania rzadkich surowców
 • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii w produkcji
 • Odpowiedź na potrzeby konsumentów. Prawie 70% Polaków chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji.

CZY WIESZ, ŻE

W przypadku stosowania materiałów pochodzących z recyklingu  zamiast materiałów pierwotnych zużycie energii w większości procesów jest znacznie mniejsze.

 • Produkcja aluminium z boksytu wymaga ogromnej energii, ale w przypadku użycia aluminium z recyklingu potrzebujesz tylko 5% energii.
 • Dla żelaza zaoszczędzona energia wynosi 87%. Szkło, papier i tworzywa sztuczne oszczędzają około 40%.
 • Energię można przełożyć na CO2, więc za każdym razem, gdy używamy materiałów pochodzących z recyklingu, oszczędzamy również emisję CO2 i inne zanieczyszczenia.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcą Państwo zainteresowani współpracą ze Stena Recycling prosimy wypełnić formularz z boku strony lub skontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta

 


 

Poleć tę stronę

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.