Usługi środowiskowe i raportowanie

Nasze kompleksowe usługi środowiskowe gwarantują Klientom dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska. Stena działa w imieniu Klienta przejmując wszelkie kwestie formalne m.in. prowadzenie ewidencji, sporządzanie sprawozdań oraz kontakt z właściwymi organami.

Prowadzenie każdej działalności ma wpływ na środowisko i wymaga znajomości przepisów oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska (np. uzyskanie pozwoleń, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz terminowe składanie raportów środowiskowych). Zidentyfikowanie tych obowiązków, a następnie wdrożenie ich w praktyce jest często trudne do pogodzenia z bieżącą ziałalnością firmy.

  • Zapewniamy przygotowanie niezbędnej dokumentacji (Karty Przekazania Odpadów KPO, Dokumenty Potwierdzające Recykling DPR, Karty Ewidencji Odpadów KEO)
  • Sporządzamy raporty środowiskowe (raport odpadowy do Urzędu Marszałkowskiego, raport opłat za korzystanie ze środowiska, raport KOBIZE)
  • Przygotowujemy Klientów do kontroli organów ochrony środowiska np. WIOŚ oraz audytów środowiskowych i certyfikacyjnych np. ISO, EMAS
  • Pomagamy w uregulowaniu stanu formalno-prawnego instalacji (przygotowujemy wnioski o wydanie pozwoleń emisyjnych)
  • Prowadzimy monitoring bieżących zmian prawnych mogących mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa
  • Oferujemy kompleksowy audyt środowiskowy przedsiębiorstwa
  • Udzielamy konsultacji środowiskowych 
  • Pakiety Standard, Plus i Kompleks to odpowiednie wsparcie dostosowane dokładnie do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Nasza kompleksowa usługa środowiskowa umożliwi Państwu skoncentrowanie
się na najistotniejszych aspektach działalności firmy.

  • Poleć tę stronę

Sprawdź naszą ofertę dotyczącą usług środowiskowych, audytu środowiskowego oraz wsparcia przy uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych.

Skontaktuj się z nami

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w osób opisany tutaj.