USŁUGI ŚRODOWISKOWE I RAPORTOWANIE ORAZ PRZESTRZEGANIE REGULACJI ŚRODOWISKOWYCH

regulacje środowiskowe

Nasze kompleksowe usługi środowiskowe gwarantują Klientom dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska i wszelkich innych regulacji środowiskowych. Stena Recycling działa w imieniu Klienta przejmując wszelkie kwestie formalne m.in. prowadzenie ewidencji, sporządzanie sprawozdań oraz kontakt z właściwymi organami.

Prowadzenie każdej działalności ma wpływ na środowisko i wymaga znajomości przepisów prawa ochrony środowiska oraz dopełnienia obowiązków z niego wynikających (np. uzyskanie pozwoleń, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz terminowe składanie raportów środowiskowych). Zidentyfikowanie tych obowiązków, a następnie wdrożenie ich w praktyce jest często trudne do pogodzenia z bieżącą działalnością firmy.

W czym MOŻEMY pomÓC

Dodatkowo od sierpnia 2018 weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach zmieniająca wymagania nie tylko dla firm gospodarujących odpadami, ale również dla tych, które je wytwarzają. Nieprzestrzeganie nowych legislacji może się wiązać z wysokimi karami.

W Stena Recycling:

 • Zapewniamy przygotowanie niezbędnej dokumentacji (Karty Przekazania Odpadów KPO, Dokumenty Potwierdzające Recykling DPR, Karty Ewidencji Odpadów KEO).
 • Sporządzamy raporty środowiskowe (raport odpadowy do Urzędu Marszałkowskiego, raport opłat za korzystanie ze środowiska, raport KOBIZE).
 • Przygotowujemy Klientów do kontroli organów ochrony środowiska np. WIOŚ oraz audytów środowiskowych i certyfikacyjnych np. ISO, EMAS.
 • Pomagamy w uregulowaniu stanu formalno-prawnego instalacji.(przygotowujemy wnioski o wydanie pozwoleń emisyjnych).
 • Prowadzimy monitoring bieżących zmian prawnych mogących mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa.
 • Oferujemy kompleksowy audyt środowiskowy przedsiębiorstwa.
 • Udzielamy konsultacji środowiskowych.
 • Pakiety Standard, Plus i Kompleks to odpowiednie wsparcie dostosowane dokładnie do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

Korzyści z przekazania obowiązków raportowania do Stena Recycling

Prawodawcy coraz częściej uściślają aspekty odpadowe i kontrolują ich cały łańcuch od produkcji aż po odzysk bądź składowanie. Pozwala to zmniejszyć szarą strefę branży odpadowej, ale również nakłada coraz to nowe obowiązki oraz wymaga ciągłego śledzenia zmian i nowych ustaw.

Dlatego też przekazanie tych obowiązków ekspertom Stena Recycling pozwala skupić się na istocie prowadzonego biznesu jednocześnie mając pewność, że wszystkie obowiązki i regulacje środowiskowe zostały dopełnione.

Korzyści pracy ze Stena Recycling:

 • Pewność, że firma działa zgodnie ze wszystkimi nowelizacjami prawa odpadowego i spełnia jego wymagania.
 • Możliwość porady ekspertów w niepewnych sytuacjach bądź w przypadku zmian.
 • Redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem i wyszkoleniem wykwalifikowanej kadry.
 • Oszczędność czasu oraz pełniejsze wykorzystanie kadry pracowniczej do procesów związanych z główną działalnością firmy.
 • Zabezpieczenie prowadzenia działalności przed potencjalnymi karami administracyjnym.
 • Rzetelne przygotowanie firmy do kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) lub przed audytem certyfikacyjnym ISO.

Zachęcamy do sprawdzenia naszego Krótkiego przewodnika po ostatnich zmianach prawnych, w którym zawarte są zmiany legislacji z sierpnia 2018 roku.

 

Poleć tę stronę

Sprawdź naszą ofertę dotyczącą usług środowiskowych, audytu środowiskowego oraz wsparcia przy uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych.

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.