Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi/Doradca ds. bezpieczeństwa

odbiór odpadów niebezpiecznych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi. Naszym Klientom proponujemy rozwiązania, które zapewniają pewność i bezpieczeństwo.

Aby prawidłowo sklasyfikować i zagospodarować odpady niebezpieczne, często potrzebna jest wiedza z dziedziny chemii oraz znajomość przepisów ADR. Nasi eksperci są na bieżąco szkoleni i posiadają doświadczenie w postępowaniu  z różnego rodzaju odpadami niebezpiecznymi powstającymi podczas produkcji.

  • Łączymy efektywne postępowanie z odpadami niebezpiecznymi z dbałością o środowisko. Współpracujemy z międzynarodowymi partnerami, którzy spełniają wysokie standardy i posiadają certyfikaty
  • Zapewniamy Klientom proste i bezpieczne rozwiązania bazując na zezwoleniu na transport, magazynowanie i odzysk odpadów
  • Posiadamy wysokie standardy bezpieczeństwa oraz odpowiednie ubezpieczenie

Nasz Doradca ds. bezpieczeństwa wspiera Klienta w zakresie przepisów obowiązkujących transport odpadów niebezpiecznych. Może także pomóc przygotować dokumentację oraz wdrożyć procedury, plan działania na wypadek zdarzeń oraz raporty dla zarządu przedsiębiorstwa.

W ramach usługi gospodarowania odpadami niebezpiecznymi:

  • Oferujemy pełną inwentaryzację i klasyfikację odpadów niebezpiecznych
  • Dostarczamy certyfikowane pojemniki i opakowania oraz odpowiednie oznaczenia do transportu
  • Oferujemy transport odpadów niebezpiecznych zgodny z wymogami umowy ADR (przewóz luzem i w sztukach przesyłki)
  • Zapewniamy prawidłowo przygotowaną dokumentację transportu ADR
  • Pracujemy z  wieloma instalacjami i zapewniamy pełną kontrolę na łańcuchem postępowania z odpadem
  • Oferujemy szkolenie dla personelu Klienta w zakresie wydajnego, poprawnego i bezpiecznego postępowania z odpadami niebezpiecznymi

 

Poleć tę stronę

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.