KOMPLEKSOWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI (TWM)

gospodarowanie odpadami

Kompleksowe gospodarowanie odpadami w połączeniu z ciągłym doskonaleniem procesów to kluczowe czynniki na drodze do podniesienia poziomu recyklingu odpadów oraz znajdowania możliwości zagospodarowania frakcji na wyższym poziomie hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zamykania obiegu. Naszą ofertę stworzyliśmy na podstawie lat doświadczeń zdobytych na rynku polskim i skandynawskim oraz w oparciu o partnerskie i transparentne relacje z Klientami.

Kompleksowe gospodarowanie odpadami

Dziś jednym z priorytetów przedsiębiorstw jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zmiany w tym obszarze warto zacząć od właściwego, odpowiedzialnego podejścia do procesów związanych z gospodarowaniem odpadami wytwarzanymi w firmie.

Nasze kompleksowe usługi gospodarowania odpadami rozwiązują szereg codziennych problemów – od odpowiednich pojemników aż po szkolenia dla pracowników i zapotrzebowanie na personel, który będzie odpowiedzialny za kwestie recyklingu na miejscu, u Klienta. Zajmujemy się wszystkim, co dotyczy zarządzania odpadami, od projektowania systemów gospodarki odpadowej, przez odbiór, transport i recykling, po monitoring, raportowanie, doradztwo i szkolenia w tym zakresie.

Korzyści usługi kompleksowego gospodarowania odpadami

Przekazanie wszystkich odpadów w ręce jednego partnera pozwala na lepszą kontrolę gospodarowania Państwa odpadami. Kompleksowe podejście i partnerska współpraca pozwalają również na zaproponowanie optymalizacji dotyczącej całego systemu oraz ułatwiają komunikację.

Co wyróżnia usługę Stena Recycling?

Stena Recycling oferuje usługę kompleksowego gospodarowania odpadami dopasowną do organizacji procesów produkcyjnych w Państwa przedsiębiorstwie. Naszą ofertę stworzyliśmy w oparciu o lata doświadczeń. Oferujemy naszym Klientom jednego partnera dla wszytskich potrzeb w zakresie gospodarki odpadami, innowaycjnych rozwiązań w recyklingu lub innych metod zagospodarowania odpadów. Proponujemy efektyne rozwiązania, projekty zamykające obieg i optymalizację procesów pozwalającą na ograniczenie ilości odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu. 

Oferujemy:

 • Indywidualne podejście - Na podstawie wstępnego audytu rodzajów i ilości generowanych przez Państwa odpadów proponujemy kompletne, odpowiadające specyficznym warunkom istniejącym w przedsiębiorstwie rozwiązanie, które obejmuje pojemniki na odpady, urządzenia kompaktujące, system sortowania, harmonogram odbiorów itp. Nasze doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z różnych branż w połączeniu z ciągłym doskonaleniem i wiedzą o Państwa firmie pozwala zaprojektować i wdrożyć efektywny system zarządzania odpadami.

 • Szeroka sieć odbiorców – Współpracujemy z największymi recyklerami w Polsce oraz w Europie, dając możliwość zagospodarowania Państwa materiału w jak najbardziej zrównoważonym procesie. Kierując się hierarchią sposobów postępowania z odpadami znajdujemy rozwiązania na frakcje, które nie mogą zostać poddane recyklingowi.
  Współpracujemy bez pośredników ze sprawdzonymi partnerami w ponad 30 krajach. Są to stalownie, odlewnie, huty żelaza, zakłady papiernicze, producenci tworzyw sztucznych itp. Szerokie kontakty naszych ekspertów tworzą unikalne możliwości zbytu dla Klientów. Bez względu na materiał, ilości, termin czy koniunkturę zawsze znajdziemy optymalne rozwiązanie dla Klienta.

 • Zamykanie obiegu materiałów – Szukając możliwości zagospodarowania odpadów zawsze postępujemy zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, często znajdując możliwość zawrócenia ich w obiegu czy ponownego użycia działając według modelu gospodarki cyrkularnej. Pozwala to na zmniejszenie kosztów związanych z materiałami oraz minimalizację wpływu firmy na środowisko.

 • Zoptymalizowana usługa odbioru i transportu - Dbamy o Państwa czas i pieniądze. Doradzamy, jak optymalizować odbiór i transport odpadów, ustalamy godziny odbioru elastycznie do potrzeb. Dzięki temu, że posiadamy oddziały w całej Polsce zawsze jesteśmy blisko Państwa zakładów.

 • Wynajem kontenerów - Oferujemy pełną gamę kontenerów i pojemników oraz inne typy zbiorników na odpady. Dzięki współpracy z czołowym producentem w Polsce proponujemy dopasowane pojemniki poprawiające bezpieczeństwo osób pracujących w obszarze gospodarowania odpadami oraz zapewniamy ich serwis. W naszym asortymencie posiadamy solidne, szczelne i trwałe kontenery, pojemniki oraz urządzenia do zmniejszania objętości frakcji materiałów. Bez względu na to czy są to kontenery na złom, pojemniki na odpady niebezpieczne czy pojemniki do segregacji odpadów rekomendujemy Państwu optymalne rozwiązania dopasowane do przestrzeni, które gwarantują, że gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób płynny i nie zakłóca bieżącej działalności.

 • Wynajem urządzeń - Pomagamy dobrać urządzenia, które pomogą efektywnie zagospodarować Państwa odpady: belownice, praskontenery czy urządzenia do brykietowania styropianu. Dobrze dobrane sprzęty pozwalają znacznie zmiejszyć objętość odpadów a co za tym idzie częstotliwość transportów. Oddając je w dzierżawę dbamy o ich funkcjonowanie i jesteśmy odpowiedzialni za ich jakość.

 • Outsourcing personelu zajmującego się obsługą odpadów u Klienta - Profesjonalnie przeszkolona przez Stena Recycling osoba lub zespół, zajmie się wszystkim od zadbania o sortowanie, gromadzenie, przez zamówienie odbioru i przygotowanie dokumentacji. To rozwiązanie oszczędza Państwa czas i pieniądze.

 • Jeden Punkt Kontaktu - Dedykowany Doradca Klienta będzie odpowiedzialny za wszystkie sprawy operacyjne, biznesowe związane z Państwa odpadami. Jego rolą jest również ciągłe doskonalenie procesu w Państwa firmach.

 • Oznakowanie kontenerów i pojemników – Zapewniamy oznakowanie konetnerów zgodne z obowiązującym prawem oraz ułatwiające sortowanie pracownikom obszaru gospodarowania odpadami.

 • Usługi środowiskowe i raportowanie - Nasze kompleksowe usługi środowiskowe gwarantują Klientom dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska. W imieniu Klienta przejmujemy wszelkie kwestie formalne, m.in. prowadzenie ewidencji, sporządzanie sprawozdań oraz kontakt z właściwymi organami.

 • Usługa wystawiania KPO w systemie BDO - Stena Recycling oferuje swoim Klientom usługę KPO w BDO, która polega na przejęciu obowiązku sporządzania kart przekazania odpadu (KPO) w systemie BDO.

Zapraszamy do kontaktu z nami wypełniając formularz znajdujący się po prawej stronie by otrzymać ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb!

Poleć tę stronę

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.