Bezpieczne niszczenie materiałów poufnych

niszczenie dokumentów

Rosnące wymagania względem bezpieczeństwa i ochrony informacji a także powierzenia przetwarzania danych osobowych stawiają wyzwania wobec postępowania z materiałami poufnymi. Stena Recycling dostarcza wyspecjalizowane, wysokiej jakości usługi w zakresie niszczenia nośników danych (dokumentów papierowych i nośników elektromagnetycznych), zapewniające bezpieczną utylizację danych zawartych na tych nośnikach.

Proces BEZPIECZNEGO niszczenia dokumentów zgodny z wymaganiami prawa

Niszczenie dokumentów odbywa się na profesjonalnym sprzęcie, zgodnie z obowiązującą normą (ISO/IEC 21964-2:2018) oraz ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Stena Recycling posiada także wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem (certyfikaty PN-EN-ISO 14001:2015, PN-EN-ISO 9001:2015 oraz PN-EN-ISO 45001:2018).

Usługa utylizacji dokumentów niejawnych wymaga pełnej przejrzystości, dlatego zapewniamy naszym Klientom możliwość osobistego nadzoru, bądź nagranie całego procesu niszczenia na nośnik DVD.

Nasze certfikaty zgodności z normą ISO/IEC 21964-2:2018:

Jak niszczyć dokumenty? Przebieg procesu niszczenia NOŚNIKÓW DANYCH:

1. Klient przesyła zlecenie na zniszczenie dokumentów/nośników danych i umawia się na termin odbioru. W Stena Recycling znajdują się trzy placówki technologicznie i proceduralnie przystosowane do świadczenia tej profesjonalnej usługi. Są to zakłady zlokalizowane w Warszawie, Siemianowicach Śląskich i w Czerwonaku.

2. Pracownicy Stena Recycling odbierają od Klienta nośniki danych w pojemnikach zamykanych na klucz (ewentualnie na paletach lub w workach) i zabezpieczonych dodatkowo plombą numeryczną. Na życzenie Klienta pojazd może również być zabezpieczony plombą. Następnie nośniki są przewożone do zniszczenia, do certyfikowanego zakładu Stena Recycling z zastosowaniem się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Prosimy pamiętać, że ze względu na specyfikę przewozu dokumentów poufnych nie mamy możliwości odebrać innych odpadów w tym samym transporcie.

Obie strony podpisują protokół przekazania/odbioru nośników danych, na który wpisują liczbę pojemników (ewentualnie ilość palet lub worków), rodzaj pojemnika, numery plomb, datę wykonania usługi .

3. Transport nośników danych odbywa się w bezpiecznym  i przystosowanym do ich przewożenia pojeździe. 

4. Po przyjeździe samochodu na teren zakładu Stena Recycling  następuje ważenie nośników danych oraz wystawiany jest dokument przyjęcia towaru. 

5. Rozładunek samochodu odbywa się w zamkniętej, monitorowanej hali niszczarni zakładu, gdzie w przeciągu 48 godzin następuje zniszczenie danych  z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i poufności.  Proces niszczenia nośników danych odbywa się na profesjonalnym sprzęcie, zgodnie z obowiązującą normą ISO/IEC 21964-2:2018 (klasa ochrony i poziom bezpieczeństwa). 

6. Cały proces recyklingu dokumentów jest monitorowany i nagrywany w czasie rzeczywistym. Stena Recycling umożliwia na życzenie Klienta obserwację procesu niszczenia dokumentów niejawnych w kabinie monitoringu lub w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym. Na życzenie Klienta  może być realizowane  nagranie pełnego przebiegu niszczenia na płytę DVD. Wszyscy pracownicy biorący udział w załadunku, transporcie i niszczeniu nośników danych posiadają poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia wydane przez Dyrektora Oddziału na podstawie przeprowadzonego szkolenia. 

7. Po zakończeniu procesu niszczenia Klient otrzymuje Certyfikat potwierdzający zniszczenie powierzonych nośników danych  podpisany przez uprawnionego do tego pracownika administracji Oddziału.  

Naszą usługę niszczenia dokumentów poufnych wyróżnia:

  • bezpieczeństwo - pełna ochrona powierzonych nam dokumentów już od momentu ich odbioru od Klienta,
  • konkurencyjność - wieloletnie doświadczenie na różnych rynkach europejskich, a w szczególności na bardzo wymagającym rynku skandynawskim, sprawia, że zapewniamy najwyższą jakość i elastyczny system wyceny,
  • sprawność - rozwiązania logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klienta,
  • dostępność - usługi świadczymy w kilku Oddziałach, a termin realizacji uzgadniamy wspólnie z Klientem,
  • ochrona środowiska - dzięki naszej działalności recyklingowej, posiadamy wszystkie konieczne zezwolenia związane z zagospodarowaniem odpadów, a zniszczone dokumenty, w postaci drobnych strzępów, trafiają m.in. bezpośrednio do zakładów papierniczych, gdzie poddawane są procesowi przetworzenia na nowy surowiec.

USŁUGA NISZCZENIA MECHANICZNEGO ORAZ DEMAGNETYZACJA NOŚNIKÓW DANYCH W TYM DYSKÓW TWARDYCH

Niszczenie mechaniczne i demagnetyzacja jest najskuteczniejszym i nieodwracalnym sposobem na usunięcie danych z nośników elektronicznych w tym z dysków twardych i taśm magnetycznych. Proces demagnetyzacji daje dodatkową pewność, że dane wrażliwe i tajne zostaną trwale wykasowane z nośnika. Posiadamy Certyfikaty ISO 21 964-: 2018 dla maszyny niszczącej mechanicznie nośniki danych oraz normy ISO  9 001 , ISO 45 001, ISO 14 001 dla niszczenia nośników danych elektromagnetycznych w tym demagnetyzacji, w naszym warszawskim Zakładzie Stena Recycling.

PROCES DEMAGNETYZACJI

Demagnetyzacja odbywa się za pomocą wyspecjalizowanego demagnetyzatora komorowego MediaeraserMD-103, który dzięki systemowi rozmagnetyzowania pojemnościowego zapewnia duży impuls przy umiarkowanym, rozciągniętym w czasie poborze prądu z sieci. Urządzenie spełnia wymagania BHP oraz wymogi norm ISO w zakresie niszczenia nośników magnetycznych. Zostało zweryfikowane przez ekspertów.

NISZCZENIE MECHANICZNE DYSKÓW

Po procesie demagnetyzacji, dyski twarde, dyskietki czy taśmy magnetyczne poddaje się strzępieniu na specjalistycznych jednostkach niszczących w oddziale Stena Recycling. Na życzenie Klienta udostępniamy nagranie z procesu demagnetyzacji i niszczenia dysków twardych oraz innych nośników danych. Na koniec procesu wystawiany jest Certyfikat Zniszczenia dla Klienta.

Cały proces demagnetyzacji oraz mechanicznego niszczenia dysków, przebiega w przystosowanych do tego pomieszczeniach z zainstalowanym systemem kamer oraz alarmem. Wykonaniem działań zajmuje się wykwalifikowany personel Stena Recycling. Współpraca z nami daje nie tylko możliwość kompleksowego niszczenie zarówno dokumentów jak i nośników danych w obrębie jednego wykonawcy, ale również jest gwarancją przestrzegania norm i bezpieczeństwa w tym zakresie. Możliwość uzyskania Certyfikatu oraz nagrania z przebiegu procesu, jest dodatkowym potwierdzeniem skuteczności działań.

Zapraszamy do kontaktu:

Jeśli chcą Państwo zbudować prosty i bezpieczny system niszczenia dokumentów poufnych zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami w WarszawieCzerwonaku  i Siemianowicach Śląskich

Jeśli chcą Państwo skorzystać z usługi demagnetyzacji oraz niszczenia mechanicznego nośników danych, prosimy o kontakt z oddziałem w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Poleć tę stronę

USŁUGA REISSWOLF - dowiedz się więcej:

bezpieczeństwo.danych@stenarecycling.com

 

Oddział Warszawa i kontrakty centralne

Dorota Groblewska

Kierownik Rozwoju Biznesu Reisswolf

tel.: +48 519 681 804                dorota.groblewska@stenarecycling.com

ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa
tel.: +48 724 000 402

 

Oddział Siemianowice Śląskie
Dominika Woś

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Danych

tel.: +48 606 826 789
dominika.wos@stenarecycling.com

ul. M. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie

 

Oddział Czerwonak

Piotr Rezler

Koordynator ds. Bezpieczeństwa Danych         

tel.: +48 508 361 516                  piotr.rezler@stenarecycling.com

ul.Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel.: +48 (61) 652 70 60


Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.