Bezpieczne niszczenie materiałów poufnych

Rosnące wymagania względem bezpieczeństwa i ochrony informacji stawiają wyzwania wobec postępowania z materiałami zawierającymi dane wrażliwe. Stena Recycling dostarcza wyspecjalizowane, wysokiej jakości usługi w zakresie niszczenia dokumentów poufnych, które zapewniają bezpieczną utylizację informacji na nośnikach papierowych lub elektronicznych (CD, DVD).

Proces niszczenia dokumentów zgodny z wymaganiami prawa

Niszczenie dokumentów odbywa się na profesjonalnym sprzęcie, zgodnie z obowiązującą normą (DIN 66399) oraz ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie informacji niejawnych. Nad całym procesem czuwa powołany w Stena Recycling pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, który gwarantuje właściwy przebieg usługi, a także sprawny obieg dokumentów, takich jak protokół odbioru i certyfikat zniszczenia.

Stena Recycling posiada także wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem (certyfikaty PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-N 18001:2004).

Usługa niszczenia dokumentów niejawnych wymaga pełnej przejrzystości, dlatego zapewniamy naszym Klientom możliwość osobistego nadzoru, bądź nagranie całego procesu niszczenia na nośnik DVD.

Przebieg procesu niszczenia dokumentów:

1.Klient przesyła zlecenie na zniszczenie dokumentów i umawia się na termin odbioru.

2. Pracownicy Stena Recycling odbierają od Klienta dokumenty zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych i ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych. Dokumenty zabezpieczone w zaplombowanych workach są ładowane do samochodu lub są bezpośrednio pakowane do pojazdu i wówczas plombowane jest auto. Obie strony podpisują protokół przekazania/odbioru dokumentów, na który wpisują numery plomb.

3. Transport dokumentów odbywa się w bezpiecznym samochodzie lub odpowiednio zabezpieczonym kontenerze.

4. Po przyjeździe samochodu na teren Stena Recycling następuje ważenie dokumentów oraz wystawiany jest dokument przyjęcia towaru.

5.Rozładunek samochodu następuje w zamkniętej, monitorowanej hali. Proces niszczenia dokumentów odbywa się na profesjonalnym sprzęcie, zgodnie z obowiązującą normą DIN 66399 (klasa ochrony i poziom bezpieczeństwa).

6.  Cały proces jest monitorowany i nagrywany  w czasie rzeczywistym. Stena Recycling umożliwia na życzenie Klienta obserwację procesu niszczenia dokumentów w kabinie monitoringu oraz nagranie pełnego przebiegu na płytę DVD. Wszyscy pracownicy biorący udział w załadunku, transporcie i niszczeniu dokumentów posiadają poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia wydane przez Dyrektora Oddziału, w którym niszczenie dokumentów mam miejsce.

7. Po zakończeniu  procesu niszczenia Klient otrzymuje Certyfikat potwierdzający zniszczenie powierzonych dokumentów podpisany przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który nadzoruje cały proces.

Naszą usługę niszczenia dokumentów poufnych wyróżnia:

  • bezpieczeństwo - pełna ochrona powierzonych nam dokumentów już od momentu ich odbioru od Klienta,
  • konkurencyjność - wieloletnie doświadczenie na różnych rynkach europejskich, a w szczególności na bardzo wymagającym rynku skandynawskim, sprawia, że zapewniamy najwyższą jakość i elastyczny system wyceny,
  • sprawność - rozwiązania logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klienta,
  • dostępność - usługi świadczymy w kilku Oddziałach, a termin realizacji uzgadniamy wspólnie z Klientem,
  • ochrona środowiska - dzięki naszej działalności recyklingowej, posiadamy wszystkie konieczne zezwolenia związane z zagospodarowaniem odpadów, a zniszczone dokumenty, w postaci drobnych strzępów, trafiają m.in. bezpośrednio do zakładów papierniczych, gdzie poddawane są procesowi przetworzenia na nowy surowiec.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Jeśli chcą Państwo zbudować prosty i bezpieczny system niszczenia dokumentów poufnych zapraszamy do kontaktu.

  • Poleć tę stronę

Oddział Siemianowice Śląskie
ul. M. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie

Dowiedz się więcej:
Janusz Paluch
+48 606 826 787
janusz.paluch@stenarecycling.com

USŁUGA REISSWOLF

Oddział Warszawa Bardowskiego
ul. Bardowskiego 4
03-888 Warszawa
tel.: +48 (22) 511 99 00


Zakład w Sosnowcu
ul. Radocha 6
41-200 Sosnowiec
tel.: +48 (32) 290 32 45

Oddział Czerwonak
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel.: +48 (61) 652 70 60

Dowiedz się więcej o usłudze:
Dorota Groblewska
tel.: +48 519 681 804
dorota.groblewska@stenarecycling.com