Bezpieczne niszczenie materiałów poufnych

niszczenie dokumentów

Rosnące wymagania względem bezpieczeństwa i ochrony informacji a także powierzenia przetwarzania danych osobowych stawiają wyzwania wobec postępowania z materiałami poufnymi. Stena Recycling dostarcza wyspecjalizowane, wysokiej jakości usługi w zakresie niszczenia nośników danych (dokumentów papierowych i nośników elektromagnetycznych), zapewniające bezpieczną utylizację danych zawartych na tych nośnikach.

Proces BEZPIECZNEGO niszczenia dokumentów zgodny z wymaganiami prawa

Niszczenie dokumentów odbywa się na profesjonalnym sprzęcie, zgodnie z obowiązującą normą (DIN 66399-2) oraz ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie informacji niejawnych. Nad całym procesem czuwa powołany w Stena Recycling pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, który gwarantuje właściwy przebieg usługi, a także sprawny obieg dokumentów, takich jak protokół odbioru i certyfikat zniszczenia.

Stena Recycling posiada także wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem (certyfikaty PN-EN-ISO 14001:2015, PN-EN-ISO 9001:2015 oraz PN-EN-ISO 45001:2018).

Usługa utylizacji dokumentów niejawnych wymaga pełnej przejrzystości, dlatego zapewniamy naszym Klientom możliwość osobistego nadzoru, bądź nagranie całego procesu niszczenia na nośnik DVD.

Nasze certfikaty zgodności z normą DIN 66399-2:

Jak niszczyć dokumenty? Przebieg procesu niszczenia NOŚNIKÓW DANYCH:

1. Klient przesyła zlecenie na zniszczenie dokumentów/nośników danych i umawia się na termin odbioru. W Stena Recycling znajdują się trzy placówki technologicznie i proceduralnie przystosowane do świadczenia tej profesjonalnej usługi. Są to zakłady zlokalizowane w Warszawie, Siemianowicach Śląskich i w Czerwonaku.

2. Pracownicy Stena Recycling odbierają od Klienta nośniki danych w pojemnikach zamykanych na klucz (ewentualnie na paletach lub w workach) i zabezpieczonych dodatkowo plombą numeryczną. Na życzenie Klienta pojazd może również być zabezpieczony plombą. Następnie nośniki są przewożone do zniszczenia, do certyfikowanego zakładu Stena Recycling z zastosowaniem się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Prosimy pamiętać, że ze względu na specyfikę przewozu dokumentów poufnych nie mamy możliwości odebrać innych odpadów w tym samym transporcie.

Obie strony podpisują protokół przekazania/odbioru nośników danych, na który wpisują liczbę pojemników (ewentualnie ilość palet lub worków), rodzaj pojemnika, numery plomb, datę wykonania usługi .

3. Transport nośników danych odbywa się w bezpiecznym  i przystosowanym do ich przewożenia pojeździe. 

4. Po przyjeździe samochodu na teren zakładu Stena Recycling  następuje ważenie nośników danych oraz wystawiany jest dokument przyjęcia towaru. 

5. Rozładunek samochodu odbywa się w zamkniętej, monitorowanej hali niszczarni zakładu, gdzie w przeciągu 48 godzin następuje zniszczenie danych  z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i poufności.  Proces niszczenia nośników danych odbywa się na profesjonalnym sprzęcie, zgodnie z obowiązującą normą DIN 66399 (klasa ochrony i poziom bezpieczeństwa). 

6. Cały proces recyklingu dokumentów jest monitorowany i nagrywany w czasie rzeczywistym. Stena Recycling umożliwia na życzenie Klienta obserwację procesu niszczenia dokumentów niejawnych w kabinie monitoringu lub w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym. Na życzenie Klienta  może być realizowane  nagranie pełnego przebiegu niszczenia na płytę DVD. Wszyscy pracownicy biorący udział w załadunku, transporcie i niszczeniu nośników danych posiadają poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia wydane przez Dyrektora Oddziału na podstawie przeprowadzonego szkolenia. 

7. Po zakończeniu procesu niszczenia Klient otrzymuje Certyfikat potwierdzający zniszczenie powierzonych nośników danych  podpisany przez uprawnionego do tego pracownika administracji Oddziału.  

Naszą usługę niszczenia dokumentów poufnych wyróżnia:

  • bezpieczeństwo - pełna ochrona powierzonych nam dokumentów już od momentu ich odbioru od Klienta,
  • konkurencyjność - wieloletnie doświadczenie na różnych rynkach europejskich, a w szczególności na bardzo wymagającym rynku skandynawskim, sprawia, że zapewniamy najwyższą jakość i elastyczny system wyceny,
  • sprawność - rozwiązania logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klienta,
  • dostępność - usługi świadczymy w kilku Oddziałach, a termin realizacji uzgadniamy wspólnie z Klientem,
  • ochrona środowiska - dzięki naszej działalności recyklingowej, posiadamy wszystkie konieczne zezwolenia związane z zagospodarowaniem odpadów, a zniszczone dokumenty, w postaci drobnych strzępów, trafiają m.in. bezpośrednio do zakładów papierniczych, gdzie poddawane są procesowi przetworzenia na nowy surowiec.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Jeśli chcą Państwo zbudować prosty i bezpieczny system niszczenia dokumentów poufnych zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami w WarszawieCzerwonaku  i Siemianowicach Śląskich

 

 

 

 

Poleć tę stronę

USŁUGA REISSWOLF - dowiedz się więcej:

Oddział Warszawa i kontrakty centralne

Dorota Groblewska

Koordynator ds. Bezpieczeństwa Danych

tel.: +48 519 681 804                dorota.groblewska@stenarecycling.com

ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa
tel.: +48 724 000 402

 

Oddział Siemianowice Śląskie
Rafał Cheliński

Koordynator ds. Bezpieczeństwa Danych

tel.: +48 606 826 789
rafal.chelinski@stenarecycling.com

ul. M. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie

 

Oddział Czerwonak

Piotr Rezler

Koordynator ds. Bezpieczeństwa Danych         

tel.: +48 508 361 516                  piotr.rezler@stenarecycling.com

ul.Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel.: +48 (61) 652 70 60


Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.