Optymalne rozwiązania w dziedzinie transportu odpadów

transport odpadów

Niezawodność firm zajmujących się odbiorem odpadów ma duże znacznie dla utrzymania bieżącej działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Przemyślane rozwiązania transportowe mają także istotne znaczenie dla efektywnej gospodarki odpadami i pozytywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz środowisko.

Optymalne rozwiązania transportowe

Indywidualnie dopasowane rozwiązania transportu odpadów, zarówno w działalności produkcyjnej, jak w późniejszym przetwarzaniu w innym miejscu, mogą przynieść oszczędności. Dzięki zoptymalizowanym transportom  dbamy o to, aby odpady poprodukcyjne nie zalegały dłużej niż to konieczne i nie obniżał wydajności Państwa firmy.

W Stena Recycling w 2017 roku wprowadziliśmy nowoczesny system zarządzania transportem (TMS), który usprawnia i automatyzuje ten proces oraz umożliwia elektroniczne przekazywanie zleceń kierowcom i monitorowanie realizacji przewozów w czasie rzeczywistym. Innowacyjne podejście do transportu zwiększa wydajność procesu, optymalizuje koszty i ogranicza emisję CO2.

Odbiór odpadów i transport zgodnie z wymogami prawa

Usługa związana z transportem odpadów jest jednym z głównych elementów systemów gospodarowania odpadami i polega na przemieszczeniu materiału z miejsca jego gromadzenia (na terenie przedsiębiorstwa) do miejsca przetworzenia (punktu utylizacji, recyklingu, składowania). W dokumencie transportowym, na podstawie którego wykonywana jest usługa, zawarte są wszelkie informacje dotyczące rodzaju odpadów oraz podmiotów zlecających transport.

Transport odpadów musi przebiegać w zgodzie z przepisami środowiskowymi oraz BHP. W rozporządzeniu Ministra Środowiska, które weszło w życie 24 stycznia 2018 roku, szczegółowo określono wymagania dotyczące pojazdów przewożących odpady, w tym sposób ich oznakowania, dopuszczalny tonaż i możliwe sposoby transportu.

Odpowiedzialny transport ma szczególne znaczenie w przypadku przewozu odpadów niebezpiecznych. Transportujący odpady niebezpieczne oraz wykonujący inne operacje związane z ich transportem (np. klasyfikacja towaru niebezpiecznego, pakowanie, oznakowanie sztuk przesyłki, załadunek, rozładunek) ma obowiązek prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami zgodnie z zapisami Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR).

Korzyści ze współpracy w zakresie odbioru i transportu odpadów:

  • niezawodność odbiorów,
  • bezpieczeństwo transportu,
  • zgodność z wymogami prawa,
  • optymalizacja  liczby transportów pod kątem kosztów i redukcji emisji CO2.

Stena Recycling oferuje unikalną sieć transportową, a także zleca transporty sprawdzonym przewoźnikom. Umożliwia to opracowanie rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest w jednej lokalizacji, czy też kilku rozproszonych geograficznie. Prawidłowe sortowanie odpadów oraz stosowanie odpowiednich pojemników i kontenerów to również podstawa racjonalnego transportu. Chętnie w tym pomożemy!

Czy wiesz, że?

Część przedsiębiorstw stosuje urządzenia, które kompaktując odpady pozwalają ograniczyć ich objętość. Poprzez zastosowanie prasokontenerów i belownic można zaoszczędzić przestrzeń magazynową oraz ograniczyć liczbę transportów zewnętrznych (do 80 proc). Dodatkowo, możliwe jest połączenie okien wrzutowych odpadów z hali produkcyjnej z prasokontenerami, co również optymalizuje cały proces gospodarowania odpadami.

Chcą Państwo wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych oddziałów.

Poleć tę stronę

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.