Optymalne rozwiązania w dziedzinie transportu odpadów

Niezawodność firm zajmujących się odbiorem odpadów ma duże znacznie dla utrzymania bieżącej działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Przemyślane rozwiązania transportowe mają także istotne znaczenie dla efektywnej gospodarki odpadami i pozytywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz środowisko.

Optymalne rozwiązania transportowe

Indywidualnie dopasowane rozwiązania transportu odpadów, zarówno w działalności produkcyjnej, jak w późniejszym przetwarzaniu w innym miejscu, mogą przynieść oszczędności. Dzięki zoptymalizowanym transportom  dbamy o to, aby odpady poprodukcyjne nie zalegały dłużej niż to konieczne i nie obniżał wydajności Państwa firmy.

W Stena Recycling w 2017 roku wprowadziliśmy nowoczesny system zarządzania transportem (TMS), który usprawnia i automatyzuje ten proces oraz umożliwia elektroniczne przekazywanie zleceń kierowcom i monitorowanie realizacji przewozów w czasie rzeczywistym. Innowacyjne podejście do transportu zwiększa wydajność procesu, optymalizuje koszty i ogranicza emisję CO2.

Odbiór odpadów i transport zgodnie z wymogami prawa

Usługa związana z transportem odpadów jest jednym z głównych elementów systemów gospodarowania odpadami i polega na przemieszczeniu materiału z miejsca jego gromadzenia (na terenie przedsiębiorstwa) do miejsca przetworzenia (punktu utylizacji, recyklingu, składowania). W dokumencie transportowym, na podstawie którego wykonywana jest usługa, zawarte są wszelkie informacje dotyczące rodzaju odpadów oraz podmiotów zlecających transport.

Transport odpadów musi przebiegać w zgodzie z przepisami środowiskowymi oraz BHP. W rozporządzeniu Ministra Środowiska, które weszło w życie 24 stycznia 2018 roku, szczegółowo określono wymagania dotyczące pojazdów przewożących odpady, w tym sposób ich oznakowania, dopuszczalny tonaż i możliwe sposoby transportu.

Odpowiedzialny transport ma szczególne znaczenie w przypadku przewozu odpadów niebezpiecznych. Transportujący odpady niebezpieczne oraz wykonujący inne operacje związane z ich transportem (np. klasyfikacja towaru niebezpiecznego, pakowanie, oznakowanie sztuk przesyłki, załadunek, rozładunek) ma obowiązek prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami zgodnie z zapisami Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR).

Korzyści ze współpracy w zakresie odbioru i transportu odpadów:

  • niezawodność odbiorów,
  • bezpieczeństwo transportu,
  • zgodność z wymogami prawa,
  • optymalizacja  liczby transportów pod kątem kosztów i redukcji emisji CO2.

Stena Recycling oferuje unikalną sieć transportową, a także zleca transporty sprawdzonym przewoźnikom. Umożliwia to opracowanie rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest w jednej lokalizacji, czy też kilku rozproszonych geograficznie. Prawidłowe sortowanie odpadów oraz stosowanie odpowiednich pojemników i kontenerów to również podstawa racjonalnego transportu. Chętnie w tym pomożemy!

Czy wiesz, że?

Część przedsiębiorstw stosuje urządzenia, które kompaktując odpady pozwalają ograniczyć ich objętość. Poprzez zastosowanie prasokontenerów i belownic można zaoszczędzić przestrzeń magazynową oraz ograniczyć liczbę transportów zewnętrznych (do 80 proc). Dodatkowo, możliwe jest połączenie okien wrzutowych odpadów z hali produkcyjnej z prasokontenerami, co również optymalizuje cały proces gospodarowania odpadami.

Chcą Państwo wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych oddziałów.

  • Poleć tę stronę

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.