Sporządzanie kart przekazania odpadów w BDO

noweprzepisy_CompQual80.jpg

Od 1 stycznia 2020 r. firmy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, w tym kart przekazania odpadów, za pośrednictwem elektronicznej bazy (BDO). Przed każdym wydaniem odpadu, przekazujący ma obowiązek uzupełnić KPO online oraz wygenerować jej potwierdzenie z BDO.

Stena Recycling oferuje swoim Klientom usługę KPO w BDO, która polega na przejęciu obowiązku sporządzania kart przekazania odpadu (KPO) w systemie BDO. 

Po uzyskaniu potwierdzonego zlecenia transportowego inicjujemy w Państwa imieniu proces wystawiania KPO w elektronicznej bazie. KPO zostanie sporządzona przed wysłaniem odpadu,jej potwierdzenie przekazane transportującemu, karta zostanie też potwierdzona po dostarczeniu odpadu. Do wykonania usługi  niezbędne jest nadanie Stena Recycling odpowiednich uprawnień przez administratora głównego BDO w Państwa firmie. Zapewniamy, że wszystkie działania są prowadzone z zachowaniem zasad poufności.

Dzięki naszej usłudze KPO w BDO:

  • Spełnisz aktualne wymagania prawne;
  • Unikniesz dodatkowych kosztów związanych z obsługą systemu BDO;
  • Oszczędzisz czas oraz wykorzystasz kadrę pracowniczą do procesów związanych z główną działalnością firmy;
  • Zabezpieczysz prowadzenie działalności przed potencjalnymi karami administracyjnymi.
Poleć tę stronę

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.