ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda

Rejestrując się w dowolnej witrynie internetowej koncernu Stena Metall lub przez inny, dowolny kanał komunikacyjny, lub przekazując swoje dane osobowe koncernowi Stena Metall, tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany tutaj. Jeśli nie akceptujesz naszej polityki prywatności, nie możesz korzystać z naszych usług. Uwaga: zgoda ta nie obowiązuje, jeśli chcesz korzystać z naszych witryn w sposób anonimowy, tylko jeśli rejestrujesz swoje dane osobowe i aktywnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie w związku z rejestracją.

Więcej informacji na temat sposobu wycofania zgody na przetwarzanie znajduje się w sekcji Polityka prywatności.

 

Dane osobowe

Jeśli rejestrujesz się w naszej witrynie lub korzystasz z naszych usług, może się zdarzyć, że przekażesz nam informacje, które zgodnie z obowiązującym prawem będą stanowić dane osobowe. Mogą to być:

  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, m.in. adres e-mail;
  • dane demograficzne i informacje takie jak kod pocztowy, alergie pokarmowe (w przypadku zgłoszenia na wydarzenie), rozmiar odzieży ostrzegawczej itp.
  • informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron i usług,
  • inne informacje przekazane nam w formularzu.

Celem gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych jest zapewnienie dostępu do informacji, skontaktowanie się w celu udzielenia informacji i przekazania oferty, przesłanie materiałów, przekazanie informacji stosowanie do zainteresowań odbiorcy lub przesłanie biuletynu, który właściciel danych zaprenumerował.

Wykorzystujemy dane osobowe również do sporządzania, doskonalenia oraz dostosowywania naszych ofert, produktów i usług, obsługi subskrypcji oraz relacji z klientami. Może się zdarzyć, że uzupełnimy dane, pobierając je lub sprawdzając z innymi prywatnymi i publicznymi rejestrami.

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Aby spełnić wyżej wymienione cele, może się zdarzyć, że w naszym imieniu dane osobowe przetwarzać będą dostawcy usług przez nas zleconych, np. dostawcy systemów, konsultanci ds. optymalizacji, agencje reklamowe itp. Niektóre organizacje mogą świadczyć swoje usługi z kraju spoza EOG. Takim organizacjom udostępnimy zgromadzone dane osobowe tylko, jeśli będziemy mogli zapewnić, że będą one chronione także w kraju ich odbioru, np. żądając od takiej organizacji certyfikatu bezpieczeństwa, np. Tarczy Prywatności, lub chroniąc dane poprzez standardowe klauzule umowne Komisji. Celem przetwarzania danych przez takie organizacje jest tylko świadczenie usług zgodnie z tym, co powyżej. Nigdy nie udostępniamy danych osobowych stronie trzeciej innego rodzaju.

 

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Zależy nam, aby w bezpieczny sposób chronić dane osobowe. Aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu danych osobowych lub ich narażeniu, stosujemy uzasadnione fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zależne od ilości i wrażliwości danych.

 

Prawa właściciela danych osobowych

Właściciel danych osobowych ma określone prawa względem podmiotu je przetwarzającego. Jeśli właściciel zauważy, że posiadamy błędne dane na jego temat, ma prawo zażądać ich sprostowania. Ma także prawo dowiedzieć się, jakie jego dane osobowe przetwarzamy, wnioskując o wyciąg z rejestru danych. W tym celu musi się z nami skontaktować. Ponadto ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, usunięcia niektórych danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli właściciel danych jest niezadowolony ze sposobu przetwarzania jego danych, może złożyć skargę do organu nadzoru.  Może także w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z osobą na stanowisku Privacy Officer.

 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi osobowymi znajduje się w Polityce prywatności.

  • Poleć tę stronę

Privacy Information

Zależy nam, aby właściciele danych osobowych mieli pewność, że postępujemy z ich danymi zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679, czyli w sposób pewny i bezpieczny.

Czytaj więcej