ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Rejestrując się w dowolnej witrynie internetowej koncernu Stena Metall lub przez inny, dowolny kanał komunikacyjny, albo przekazując swoje dane osobowe koncernowi Stena Metall, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany poniżej oraz w naszej Polityce prywatności. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, nie możesz korzystać z naszych usług.

Uwaga! Zgoda  nie jest wymagana, jeśli chcesz korzystać z naszych witryn w sposób anonimowy i nie przekazujesz nam swoich danych osobowych.

Więcej informacji na temat sposobu udzielania zgody na przetwarzanie znajduje się w sekcji Polityka prywatności.

DANE OSOBOWE

Jeśli rejestrujesz się w naszej witrynie lub korzystasz z naszych usług, może się zdarzyć, że przekażesz nam informacje, które zgodnie z obowiązującym prawem będą stanowić dane osobowe. Mogą to być:

  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, m.in. adres e-mail,
  • dane demograficzne i informacje takie jak: kod pocztowy, alergie pokarmowe (w przypadku zgłoszenia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu), rozmiar odzieży ostrzegawczej itp.,
  • informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron i usług,
  • inne informacje przekazane nam w formularzu.

Celem gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych jest zapewnienie dostępu do informacji, skontaktowanie się w celu udzielenia informacji i przedstawienia oferty, przesłanie materiałów, przekazanie informacji stosowanie do zainteresowań odbiorcy lub przesłanie biuletynu osobie, która go zaprenumerowała.

Wykorzystujemy dane osobowe również do sporządzania, doskonalenia oraz dostosowywania naszych ofert, produktów i usług, obsługi subskrypcji oraz relacji z klientami. Może się zdarzyć, że uzupełnimy dane, pobierając je lub sprawdzając z innymi prywatnymi i publicznymi rejestrami.

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

W celu spełniania celów określonych powyżej, może się zdarzyć, że w naszym imieniu dane osobowe przetwarzać będą dostawcy usług przez nas zleconych, np. dostawcy systemów, konsultanci ds. optymalizacji, agencje reklamowe itp. Niektóre organizacje mogą świadczyć swoje usługi z kraju spoza EOG. Takim organizacjom udostępnimy zgromadzone dane osobowe tylko, jeśli będziemy mogli zapewnić, że będą one chronione także w kraju ich odbioru, np. żądając od takiej organizacji certyfikatu bezpieczeństwa, np. Tarczy Prywatności, lub chroniąc dane poprzez standardowe klauzule umowne Komisji. Celem przetwarzania danych przez takie organizacje jest tylko świadczenie usług zgodnie z tym, co powyżej. Nigdy nie udostępniamy danych osobowych stronie trzeciej niespełniającej wymagań zgodnie z przepisami.  

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Zależy nam, aby w bezpieczny sposób chronić dane osobowe. W celu uniknięcia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych lub narażenia ich na to, stosujemy uzasadnione fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zależne od ilości i wrażliwości danych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą ma określone prawa względem podmiotu, który te dane przetwarza. Jeśli osoba, której dane dotyczą zauważy, że posiadamy błędne dane na jej temat, ma prawo zażądać ich sprostowania. Osoba taka ma  także inne prawa takie jak:

  • prawo do uzyskania informacji, jak jej dane osobowe są przetwarzane,  wnioskując o uzyskanie informacji na temat danych osobowych,
  • prawo do otrzymania swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia niektórych danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Jeśli osoba, której dane są przetwarzane, nie jest zadowolona ze sposobu przetwarzania jej danych, może złożyć skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie ma miejsce na podstawie zgody to może być ona w dowolnym momencie cofnięta. W tym celu należy się skontaktować Privacy Officer.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi osobowymi znajduje się w Polityce prywatności.

Poleć tę stronę

Polityka prywatności

Koncern Stena Metall chce zapewnić swoich Klientów oraz partnerów biznesowych, że z ich danymi osobowymi postępuje zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679, czyli w sposób pewny i bezpieczny. Więcej informacji na temat praw osób, których dane osobowe dotyczą znajduje się poniżej oraz na stronie organu nadzorczego.

Czytaj więcej