Informacje dotyczące monitoringu wideo w obrębie Grupy Stena Metall

Informacje dotyczące monitoringu wideo w obrębie Grupy Stena MetalL

Grupa Stena Metall („Stena”) stosuje monitoring wideo, a niniejsza informacja jest skierowana do tych z Państwa, którzy przebywają w miejscach, w których jest on zamontowany, i którzy mogą zostać zidentyfikowani poprzez nagrane materiały. Miejsca te można rozpoznać dzięki tablicom informacyjnym tam umieszczonym.

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

Rola Administratora danych pochodzących z monitoringu wideo oznacza odpowiedzialność za zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób prawidłowy i zgodny z prawem. Informacja o tym, kto jest Administratorem danych osobowych w przypadku danego terenu, znajduje się na oznaczeniach. W Polsce niezależnie od tego, w którym obiekcie się Państwo znajdują, Stena Recycling Sp. z o.o. pełni funkcję Administratora Państwa danych osobowych w poniższych obiektach. co pokazują także oznaczenia:

Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Grójecka 208
02-380 Warszawa

Obiekty:

1. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie

2. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Radocha 6
41-200 Sosnowiec

3. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa

4. Stena Recycling Sp. z o.o.
Aleja Kasztanowa 21
72-005 Przecław

5. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Letnia 25
70-813 Szczecin

6. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10D
85-758 Bydgoszcz

7. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 129-149
81-571 Gdynia

8. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak

9. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 2
62-020 Swarzędz

10. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 23
67-400 Wschowa

11. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 11
55-040 Kobierzyce

12. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 6
21-025 Niemce

13. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Bakałarzewska 21
16-400 Suwałki

14. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Legionów 186D
42-200 Częstochowa

15. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Zabajka 365
36-060 Głogów Małopolski

14. Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. gen. Milana-Kamskiego 67
32-640 Zator

Dlaczego stosujemy monitoring wideo?

Stena wykorzystuje kamery do monitoringu, aby wypełniać obowiązki ustawowe związane z magazynowaniem odpadów,  zapobiegać i przeciwdziałać przestępstwom na terenie, na którym Stena prowadzi działalność oraz, aby usprawnić i zabezpieczyć procesy odbywające się w jej zakładach. Stena stosuje monitoring wideo również w celu ochrony personelu, audytorów i innych osób odwiedzających oraz mienia firmy przed zagrożeniami, przestępstwami oraz wypadkami.

Jakie kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane za pośrednictwem monitoringu wideo?

Dane osobowe wszystkich osób znajdujących się w strefie monitorowanej mogą podlegać przetwarzaniu przez spółkę Stena. Osobami tymi mogą być klienci, dostawcy, odwiedzający, pracownicy, wykonawcy, konsultanci, personel monitorujący, pracownicy ochrony lub osoby nieupoważnione.

Jaką mamy podstawę prawną i jak długo będzie przechowywany zarejestrowany materiał?

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Nagrania z monitoringu wideo zostaną natychmiast usunięte, jeśli nie będą już dłużej potrzebne do osiągnięcia celów lub ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, w ramach dalszego przechowywania.

Monitoring i rejestrowanie obrazu na terenie firmy

Celem jest przede wszystkim wdrożenie systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów w oparciu o Ustawę o odpadach, utrzymywanie bezpiecznego środowiska dla pracowników i gości oraz zapobieganie pożarom i działalności przestępczej, takiej jak kradzież i zniszczenia. Monitoring spełnia również funkcję zabezpieczenia przed nieautoryzowanym wstępem na teren nieruchomości, a także wizualne wsparcie zewnętrznego centrum alarmowego Stena. 

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z naszą oceną w zakresie monitoringu wideo, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w dalszej części tej strony.

Przechowywanie określonych nagrań

Celem jest zabezpieczenie dowodów w ramach kontroli w zakresie ochrony środowiska, raportów policyjnych lub innych trwających dochodzeń w celu przekazania ich, na przykład, organom policyjnym lub sądom.

Gdy Stena przechowuje i przekazuje dane do organów kontroli w zakresie ochrony środowiska, organów policyjnych lub sądów, w ramach bieżącego raportu policyjnego lub innych prowadzonych dochodzeń, przetwarza ona dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego.

Przechowywanie może być przedłużone o czas kontroli lub innego procesu prawnego/administracyjnego.

Kto ma dostęp do materiałów z monitoringu?

Stena nie sprzedaje ani nie ujawnia danych osobowych. Jednak dane te mogą być przetwarzane przez Podmioty przetwarzające Steny, czyli firmy, które grupa Stena wynajęła w celu zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania, jak również obsługi systemów monitoringu wideo. Jednakże podmioty te nie powinny wykorzystywać danych osobowych w żadnym innym celu niż świadczenie usług, do których są wynajmowane przez Stena i tylko na warunkach określonych w umowie.

Informacje te mogą, w razie potrzeby, być udostępniane innym spółkom należącym do  Grupy Stena Metall. Dane mogą być również przetwarzane przez organy dochodzeniowe w przypadkach, w których istnieje obowiązek prawny.

Stena lub jej Podmioty przetwarzające nie będą przekazywać danych osobowych poza UE/EOG, tj. do krajów trzecich, bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z przepisami prawa.

Bezpieczeństwo

Zarejestrowany materiał jest przechowywany na serwerach o wysokim poziomie ochrony IT i bezpieczeństwa fizycznego, a dostęp do tego materiału jest ograniczony do niewielkiej liczby uprawnionych osób.

Jakie prawa mają Państwo na podstawie RODO?

Więcej informacji o przysługujących Państwu prawach można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących prywatności, które znajdują się tutaj: www.stenarecycling.pl

Mają Państwo jakieś pytania?

Zapraszamy do skontaktowania się pod adresem e-mail: dane.osobowe@stenarecycling.com

Niniejsze informacje zostały zaktualizowane 23 października 2019 r., a najnowsza wersja będzie dostępna na tej stronie.

Poleć tę stronę