INFORMACJE NA TEMAT WYCIĄGU Z REJESTRU

Zgodnie z artykułem 13 RODO / Rozporządzenia o ochronie danych osobowych użytkownik witryny ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez koncern Stena Metall. Zasadniczo wnioskować o wyciąg z rejestru danych może tylko osoba, której te dane dotyczą. Wyciąg z rejestru danych powinien zostać dostarczony zwykle w ciągu miesiąca, jednak w niektórych okolicznościach okres ten może być wydłużony do dwóch miesięcy. Osoba wnioskująca o wyciąg z rejestru danych zostanie poinformowana o takim wydłużeniu.

Aby mieć pewność, że udostępniamy dane właściwej osobie, żądamy dołączenia do wniosku kopii dokumentu tożsamości. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka udostępnienia danych osobowych osobie nieupoważnionej. Sugerujemy przesłanie kopii dokumentu tożsamości w odpowiedni i bezpieczny sposób. Stena Metall nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przesłania danych wrażliwych w prywatnej wiadomości e-mail. Wyciąg z rejestru danych jest standardowo przesłany na adres zameldowania.

Wniosek o wyciąg z rejestru danych trafia bezpośrednio do osoby na stanowisku Privacy Officer (Inspektor ds. ochrony danych) lub jego zastępcy. Wniosek nie zostanie przekazany stronie trzeciej ani do innego kraju.

Wniosek o wyciąg z rejestru danych będzie przechowywany przez nas przez rok, a następnie zostanie całkowicie zniszczony. Przechowujemy ten dokument, aby móc sprawdzić, czy wniosek nie jest bezpodstawny lub nieuzasadniony, por. art. 12 RODO/ Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy zostanie zniszczona zaraz po zweryfikowaniu wniosku. Dokument ten zostanie zniszczony w bezpieczny sposób.

Więcej informacji na temat wyciągu z rejestru danych, innych praw właścicieli danych osobowych oraz sposobu postępowania z danymi osobowymi w koncernie Stena Metall znajduje się w sekcji Polityka prywatności. Tam też znajdują się nasze dane kontaktowe.

 

INSTRUKCJA WNIOSEK O WYCIĄG Z REJESTRU

Uwaga: wnioskować o wyciąg z rejestru danych może tylko osoba, której te dane dotyczą. Wniosek znajduje się poniżej. Należy go wypełnić, wydrukować i przesłać lub przekazać osobiście:
 
Privacy Officer
Stena Metall AB
Box 4088
400 40 Göteborg

WNIOSEK O WYCIĄG Z REJESTRU (PDF)

 

W razie pytań dotyczących wyciągu z rejestru należy skontaktować się z osobą na stanowisku Privacy Officer.

 

  • Poleć tę stronę

Privacy Information

Zależy nam, aby właściciele danych osobowych mieli pewność, że postępujemy z ich danymi zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679, czyli w sposób pewny i bezpieczny.

Czytaj więcej