UZYSKANIE INFORMACJI NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z artykułem 12 i artykułem 15 RODO/Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, użytkownik strony internetowej ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez koncern Stena Metall. Zasadniczo wnioskować o takie informacje może tylko osoba, której te dane dotyczą. Informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 winny zostać dostarczone zwykle w ciągu miesiąca, jednak w niektórych okolicznościach okres ten może być przedłużony do dwóch miesięcy. Osoba wnioskująca zostanie poinformowana o zmianie terminu do udzielenia informacji, o podjętych działaniach i powodach opóźnienia.

Stena Metall może udostępnić taką informację tylko osobie do tego upoważnionej. W tym celu niezbędne jest żądanie o dane do weryfikacji, którymi dysponuje Administrator. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka udostępnienia danych osobowych osobie nieupoważnionej. Prosimy o przesłanie danej osobowej do weryfikacji, np. PESEL. Stena Metall nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przesłania danych osobowych w prywatnej wiadomości e-mail. Informacja o danych osobowych  jest standardowo przesłana na adres wskazany we wniosku lub inny znany Administratorowi, gdy tego adresu nie podano.

Wniosek o dane osobowe trafia bezpośredniodo osoby na stanowisku Privacy Responsible - privacy(at)stenarecycling.pl (Inspektor ds. ochrony danych) lub jego zastępcy. Wniosek nie zostanie przekazany stronie trzeciej ani do innego kraju.

Wniosek o dane osobowe  będzie przechowywany przez rok, a następnie zostanie całkowicie zniszczony. Przechowujemy ten dokument, aby móc sprawdzić, czy wniosek nie jest ewidentnie nieuzasadniony lub o nadmiernym charakterze, zgodnie z art. 12 ust 5 RODO. Kopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy zostanie zniszczona zaraz po zweryfikowaniu wniosku. Dokument ten zostanie zniszczony w bezpieczny sposób.

Więcej na temat informacji o danych osobowych,
innych praw osoby, której dane dotyczą oraz sposobu postępowania z danymi osobowymi w koncernie Stena Metall znajduje się
w sekcji Polityka prywatności. Tam też znajdują się nasze dane kontaktowe.

INSTRUKCJA WNIOSEK O INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

Uwaga! O informacje o danych osobowych może wnioskować tylko osoba, której te dane dotyczą. Wniosek znajduje się poniżej. Należy go wypełnić, wydrukować i przesłać lub przekazać osobiście:

Privacy Responsible
ul. Grójecka 208
02-390 Warszawa
Poland

WNIOSEK (PDF)

Poleć tę stronę

Polityka prywatności

Koncern Stena Metall chce zapewnić swoich Klientów oraz partnerów biznesowych, że z ich danymi osobowymi postępuje zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679, czyli w sposób pewny i bezpieczny. Więcej informacji na temat praw osób, których dane osobowe dotyczą znajduje się poniżej oraz na stronie organu nadzorczego.

Czytaj więcej