WYRÓŻNIENIE

close-up-photography-of-cocoa-powder-691152_CompQual80.jpg

Obieg zamknięty a czekolada

Wyróżnienie: Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o.

Badge-Black_ny2019_stenasans_CompQual80.jpg


Dobra praktyka Firmy Barry Callebout Manufacturing Polska została wyróżniona w konkursie Stena Circular Economy Awad - Lider Gospdarki Obiegu Zamniętego, w kategorii "Przedsiębiorstwa - praktyka".

Barry Callebaut to największy na świecie wytwórca czekolady i kakao. Wprowadzony przez firmę projekt „obieg zamknięty a czekolada” polega na odzyskaniu odpadu powstającego w procesie wytwarzania czekolady i zamienieniu go w substrat potrzebny do wytworzenia biopaliwa. Dodatkowo produkt powstały w wyniku przetworzenia odpadu jest znowu używany przez instalację, do której przekazywany jest odpad, przez co zamykany jest obieg produktów w obrębie kilku miejsc przetwarzania.

Powstały w procesie produkcyjnym odpad czekoladowy, trafia do Gorzelni Rolniczej, gdzie wykorzystywany jest do przygotowania zacieru, z którego finalnie powstaje bioetanol. Po etapie rafinacji, substancja ta będzie dodatkiem, biokomponentem paliwa transportowego dystrybuowanego przez koncerny paliwowe na stacjach benzynowych. Bioetanol wytworzony z odpadu, a nie z celowej uprawy (tzw. paliwo drugiej generacji), jest chętniej pozyskiwany przez koncerny naftowe, gdyż są one zobligowane do ograniczenia emisji CO2 w przeliczeniu na litr wytworzonego paliwa transportowego. Warunkiem ekonomicznej opłacalności wykorzystania przez Gorzelnię odpadu czekolady jest udokumentowane odpadowe pochodzenie biomasy, dla której bilans śladu węglowego jest bardzo korzystny.

Przy powstawaniu bioetanolu z odpadów, ilość wytworzonego dwutlenku węgla jest znikoma (obejmuje jedynie proces transportu od wytwórcy do gorzelni). Co ciekawe produktem ubocznym działania Gorzelni Rolniczej jest wywar pogorzelniany. Stanowi on cenny substrat dla pobliskiej Biogazowni Rolniczej, która wykorzystuje jego wartość energetyczną i temperaturę do produkcji biogazu. Gazowa turbina kogeneracyjna przetwarza biogaz na ciepło oraz energię elektryczną, która trafia do sieci dystrybucyjnej jako OZE. Ta sama sieć dystrybucyjna dostarcza energię do zakładu produkującego wyroby czekoladowe w Łodzi. Dzięki temu procesowi odpad, który powstaje w czasie produkcji czekolady wraca w postacie czystej energii elektrycznej.

Dzięki tej praktyce firma:

  • zawraca do obiegu odpad powstały podczas produkcji;
  • oferuje substrat do produkcji paliwa transportowego, co ogranicza potrzebę wykorzystywania złóż naturalnych.
  • wykorzystuje w fabryce energię elektryczną wyprodukowaną między innymi dzięki wykorzystaniu produktu ubocznego  z przerobu odpadu.

W Barry Callebaut Manufacturing Polska poszukuje się rozwiązań na zagospodarowanie odpadów w sposób jak najbardziej zrównoważony. Dzięki współpracy z firmą gospodarującą odpadami, Spółce udało się znaleźć rozwiązanie pozwalające na zagospodarowanie odpadów w bezpieczny oraz korzystny dla środowiska sposób. Dodatkowo zamyka ona obieg materiału w obrębie kilku instalacji.

Efektywność projektu najlepiej pokazuje fakt, że miesięcznie Spółka produkuje 50 ton odpadu czekoladowego, a dzięki któremu powstaje 14 ton bioetanolu, który stanowi 5% biokomponent 280 ton paliwa transportowego E5.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo tutaj. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji, która rusz już na jesieni!

 
Poleć tę stronę