BASF Polska

__W7A6368 (1)_CompQual80.png

BASF POLSKA ZAMYKA OBIEG DZIĘKI KOMPOSTOWANEMU POLIMEROWI ECOVO®

Wyróżnienie: BASF Polska Sp. z o.o.


Ecovio® jest wysokiej jakości, uniwersalnym biodegradowalnym tworzywem opracowanym przez firmę BASF Polska, które powala chronić zasoby, umożliwiając zmniejszenie ilości odpadów, a nawet ich całkowite wyeliminowanie. Dzięki Ecovio® jest możliwa produkcja m.in. kompostowalnych worków na bioodpady, jednorazowych kubków, czy folii do ściółkowania, która ulega całkowitemu rozkładowi w glebie.

Ecovio® jest wysokiej jakości, uniwersalnym biodegradowalnym tworzywem opracowanym przez firmę BASF Polska, które powala chronić zasoby, umożliwiając zmniejszenie ilości odpadów, a nawet ich całkowite wyeliminowanie. Dzięki Ecovio® jest możliwa produkcja m.in. kompostowalnych worków na bioodpady, jednorazowych kubków, czy folii do ściółkowania, która ulega całkowitemu rozkładowi w glebie. BASF Polska postawiła sobie za cel wyeliminowanie zbędnych tworzyw z codziennego użytku wśród swoich pracowników. W zakładzie produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Środzie Śląskiej pracuje ponad 700 osób. Dzięki wprowadzeniu w fabryce biodegradowalnych kubków (całkowita rezygnacja z kubków z tworzyw sztucznych w listopadzie 2019 roku), które zostały wyprodukowane przy użyciu kompostowalnego polimeru ecovio®, około pół tysiąca plastikowych kubków dziennie nie trafia już na składowisko. Z części wykorzystywanych teraz biodegradowalnych kubków jest tworzony kompost (używany
do nawożenia roślin wokół fabryki oraz pszczelej łąki), a pozostała jego część trafia
do biodegradowalnych worków na bioodpady (również z wykorzystaniem polimeru ecovio®)
a następnie jest odbierana jako odpady BIO przez służby porządkowe. Dzięki takiemu działaniu firma BASF domyka obieg, zapewniając kolejne użycie wykorzystywanego produktu z korzyścią dla środowiska.

Kolejnym wykorzystaniem polimeru ecovio® jest folia rolnicza. W kontekście wzrostu zaludnienia naszej planety oraz zmniejszającej się powierzchni gruntów dostępnych pod uprawy, ochrona gleby w połączeniu z jej efektywnym wykorzystaniem do celów rolniczych jest sprawą najwyższej wagi - obecnie i dla przyszłych pokoleń. Biodegradowalna folia do ściółkowania wytworzona z ecovio® wnosi istotny wkład w zrównoważony rozwój rolnictwa, a jej stosowanie może prowadzić do zwiększenia plonów nawet o 30%. Kluczowym elementem różnicującym folie „tradycyjne” i innowacyjną folię biodegradowalną ecovio® jest brak konieczności usuwania mechanicznego (czyszczenia, przygotowania na ewentualne kolejne zastosowania) folii po sezonie. Wystarczy zaorać resztki folii znajdującej się na i w glebie, a na wiosnę pole gotowe jest do dowolnej uprawy następczej bez pozostałości folii ecovio®.

Produkcja kubków czy folii rolniczej z biodegradowalnego polimeru ecovio®, zakłada elementy strategii RESOLVE takie jak optymalizacja oraz zapętlenie. W przypadku jednorazowych kubków z jednego produktu uzyskujemy kolejny (kompost), dzięki któremu głównym beneficjentem jest środowisko: pszczela łąka i pszczoły. Przy folii do ściółkowania jest podobnie - rozkłada się ona całkowicie do gleby niwelując tym samym negatywny wpływ na środowisko.

 

 
Poleć tę stronę