Creative Publishing

przyyyy__W7A5392_CompQual80_CompQual80.jpg

Circular Scrap

Lider gospodarki cyrkularnej: Creative Publishing, Katarzyna Drewniany


Circular Scrap to pierwsza platforma w branży modowej specjalizująca się we włączaniu w ponowny obieg nadwyżek materiałów i resztek poprodukcyjnych w myśl gospodarki cyrkularnej. Materiały tekstylne niewykorzystane przy produkcji są odbierane od zaufanych dostawców a następnie segregowane i selekcjonowane. Z zebranych materiałów są przygotowywane zestawy, które można kupić online. Dzięki temu pozostałości z produkcji odzieży trafiają nie na składowisko, lecz w ręce hobbystów, artystów czy rękodzielników.

Circular Scrap to pierwsza platforma w branży modowej specjalizująca się we włączaniu w ponowny obieg nadwyżek materiałów i resztek poprodukcyjnych w myśl gospodarki cyrkularnej. Platforma jest pośrednikiem między projektantami, szwalniami, markami modowymi a klientami końcowymi, którzy są zainteresowani zakupem skrawków materiałów. Inicjatywa Circular Scrap to nowy sposób ich zagospodarowania i ekologiczna alternatywa dla utylizacji tekstyliów. Zebrane materiały są segregowane i selekcjonowane a następnie przygotowywane są unikalne zestawy do kupienia online. Możliwość ich zakupu mają marki, które z niewielkich skrawków materiałów tworzą oryginalne akcesoria, artyści czy hobbiści szycia stwarzając tym samym koncepcję drugiego życia niezużytych materiałów.

Creative Publishing zdecydowało się podjąć działania w opisanym zakresie z uwagi na nieefektywność gospodarowania i krótkowzroczną gospodarkę odpadami tekstylnymi w sektorze odzieżowym. Szwalnie, marki odzieżowe i firmy z sektora tekstylnego mają problem z zagospodarowaniem poprodukcyjnych odpadów tekstylnych powstających na etapie szycia ubrań i redukcją negatywnego wpływu na środowisko. Firmie zależy na uświadamianiu, żeby możliwie jak najwięcej elementów dopuszczali do obiegu zamkniętego. Istniejące rozwiązania na rynku skupiają się wokół odzieży, która została już wyprodukowana, mniej natomiast na odpadach tekstylnych powstających na etapie produkcji odzieży. Ciągły wzrost w strumieniu odpadów poprodukcyjnych tkanin nie idzie w parze z rozbudową systemu zbiórki, a tym bardziej z budową instalacji do przetwarzania tego odpadu. Materiały, które składają się z różnych włókien np. bawełna i elastan są problematyczne pod kątem recyklingu - najczęściej ich droga kończy się na składowisku lub jest utylizowana w inny, nieoptymalny dla środowiska sposób. Rozwiązanie Circular Scrap wpisuje się w szerszy kontekst zachodzących zmian społecznych i postępujących zmian regulacyjnych. Eliminuje etap “wyrzuć” i zamienia go na “wykorzystaj ponownie”.

Dzięki tym działaniom:

- zwracamy do obiegu odpad powstały podczas produkcji i zmniejszamy liczbę odpadów
    kierowanych na składowiska;

- oferujemy pełnowartościowe materiały do wykorzystania (szycia), co ogranicza produkcję;

- optymalizujemy powierzchnię magazynową szwalni.

 

 
Poleć tę stronę