ZT Kruszwica

STME_0032_office_CompQual80.png

Przekwalifikowanie odpadów na produkt uboczny


Nagroda główna: ZT Kruszwica

W celu minimalizacji powstawania niepożądanych odpadów zakład w Kruszwicy podjął szereg działań, aby zracjonalizować wykorzystanie zasobów naturalnych i stać się częścią gospodarki obiegu zamkniętego. Jednym z problematycznych odpadów była ziemia okrzemkowa, która była stosowana w procesach bielenia, przeestryfikowania oraz utwardzania oleju i stanowiła odpad poprodukcyjny. Zamiast utylizacji ZT Kruszwica zaproponowała metodę wykorzystania zużytej ziemi jako dodatku wsadowego (środek spęczniający) przy produkcji keramzytu, stanowiącego lekkie kruszywo budowlane, wypalane z gliny ilastej.

Przedmiotem troski zakładu były także: odpad stanowiący odwodnione osady uzyskane
z prasy w zakładowej oczyszczalni ścieków (osad posiada skład chemiczny bogaty w fosfor, wapń oraz materię organiczną i spełnia wymagania jakościowe zgodne z przepisami); odpady ze wstępnego czyszczenia nasion rzepaku na separatorach bębnowych oraz pyły ze śluz pyłowych. Zarówno wspomniana ziemia okrzemkowa, jak i osady oraz odpady ze wstępnego czyszczenia nasion mogą być elementem składowym kompostu przygotowywanego w oczyszczalni ścieków.

Przekwalifikowanie odpadów przeprowadzenia konsultacji z ośrodkami naukowymi, producentami, jak również wykonania analiz chemicznych i biologicznych, przeprowadzenia prób technologicznych oraz przygotowania dokumentacji, na podstawie której można uznać odpady za produkty uboczne.

Podjęte działania przyniosły następujące korzyści:

  • oszczędność zasobów naturalnych – poprzez eliminację użycia kupowanych surowców w procesach produkcyjnych oraz zastosowanie substancji, które do niedawna były odpadem,
  • ekonomiczne – producent zyskuje tańszy materiał wsadowy, co jest dla niego oszczędnością ok. 130 tys. złotych rocznie,
  • poprawa wskaźników środowiskowych zakładu.

 

cyrkualrna praktyka_CompQual80.png

 
Poleć tę stronę