Anna Kozieł

precycle-gccb5b642b_1920_CompQual80_CompQual80.jpg

Brakujący znak na opakowaniu


Nagroda główna: Anna Kozieł

Projekt Brakujący znak na opakowaniu zwraca uwagę konieczność edukowania społeczeństwa
w obszarze kryzysu środowiskowego, związanego m.in. z zanieczyszczeniem atmosfery oraz nadmiarem odpadów. Jednym ze sposobów jest właściwa gospodarka odpadami oraz recykling. Istnieje wiele zasad i regulacji zobowiązujących do segregacji, ale jest to trudne do egzekwowania.

Według autorki rozwiązaniem tego problemu mogłaby być modyfikacja etykiet na produktach. dodając mały symbol informujący o tym, do którego z dostępnych pojemników należy wrzucić poszczególne odpady.

Dodatkowo można zebrać w jednym miejscu niezbędne informacje, dzięki czemu segregacja stanie się łatwiejsza. Nikt nigdy nie będzie musiał się zastanawiać, czy coś ma być uważane za plastik czy papier, odpowiedź byłaby właśnie na samym produkcie.

Korzyści z projektu:

  • modyfikacja nieczytelnych etykiet, ze wskazaniem jednego z pojemników na odpady,
  • edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów,
  • łatwy sposób segregacji odpadów,
Poleć tę stronę