Justyna Bronowicka

close-up-photo-of-three-sweatshirts-1030946_CompQual80.jpg

SKLEP SAMOZAOPATRUJĄCY

Nagroda główna: Justyna Bronowicka - Uniwersytet Wrocławski


 

Głównym celem „Sklepu samozaopatrującego” jest nie tylko promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, ale przede wszystkim dostarczenie konkretnych rozwiązań. Projekt zakłada stworzenie miejsca, w którym konsumenci mogą zostawić zużyte ubrania, które następnie poddane zostaną procesowi upcyklingu. Natomiast za naprawę i ponowne doprowadzenie ubrań do użytku będą odpowiedzialni seniorzy chcący spędzić czas w pożyteczny i kreatywny sposób.

Pierwszym etapem cyklu w „Sklepie samozaopatrującym” jest przekazanie starych, niechcianych lub uszkodzonych ubrań przez konsumentów. Wiele osób rozumie potrzebę dbania o nasze środowisko naturalne i aktywnie wspiera inicjatywy, które mają na celu ograniczenie generowania odpadów, jednak jeżeli samo poczucie odpowiedzialności nie wystarczy, to dla darczyńców przewidziano drobną gratyfikację w postaci nowej części garderoby, biletu do instytucji kulturalnej lub biletu na komunikację miejską.

Następnym etapem jest skategoryzowanie odzieży. Ubrania nienadające się do upcyklingu trafiają do profesjonalnej utylizacji, co samo w sobie stanowi korzyść z punktu widzenia zarządzania odpadami. Konsumenci często nie wiedząc co zrobić z zepsutą odzieżą wyrzucają ją do nieodpowiedniego kontenera lub, co gorsza, palą czy wyrzucają do lasu.

Tekstylia przeznaczone do dalszego wykorzystania są prane, dezynfekowane i jeżeli tego wymagają, naprawiane przez seniorów-wolontariuszy. Gotowe ubrania trafiają do osób potrzebujących, ale także do konsumentów, którzy chcące zaopatrywać się w ekologicznie i etycznie wyprodukowane ubrania.

j.bronowicka_CompQual80.JPG

Proponowane przez Justynę Bronowicką rozwiązanie to mniej odpadów w zawiązku z utylizacją zużytych ubrań oraz mniej zanieczyszczeń w związku z produkcją nowych tekstyliów. Co istotne projekt ten przewiduje również aktywizację zawodową ludzi starszych. Ponadto sklep jest miejscem, do którego każdy może wejść i dowiedzieć się więcej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

 

Poleć tę stronę