Karolina Ceglarz

przy_nature-g4ab4e5944_1920_CompQual80_CompQual80.jpg

Kompostomat


Nagroda główna: Karolina Ceglarz

Projekt powstał w odpowiedzi na problem, jakim jest niski poziom wiedzy na temat selektywnej zbiórki bioodpadów w Polsce. Polacy bardzo często wyrzucają odpady kuchenne do kontenera na odpady zmieszane, przez co zmniejsza się efektywność sortowania – mniej odpadów trafia do recyklingu, a więcej na składowisko. Ze względu na ilość oraz nieprzyjemny zapach bioodpady są kłopotliwe również dla ich wytwórców. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być przydomowe kompostowanie, jednak jest to wyjście przede wszystkim dla mieszkańców domów jednorodzinnych. Opracowany projekt stanowi koncepcję urządzenia pozwalającego na uatrakcyjnienie oraz zwiększenie efektywności zbiórki bioodpadów z zabudowy wysokiej.

Kompostomat to samowystarczalne energetycznie (posiada panele fotowoltaiczne) oraz łatwe w obsłudze urządzenie zlokalizowane w pobliżu kontenerów na odpady. Dzięki niemu mieszkańcy będą oddawać odpady kuchenne w specjalnych, zachipowanych pojemnikach,
a w zamian otrzymają punkty, które będą mogli wymienić na domowy kompostownik, kompost, zniżkę na wywóz odpadów, gadżety ułatwiające ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów (bidony, metalowe słomki do picia itp.) czy rabaty do współpracujących przedsiębiorstw (lokalne sklepy, hotele). Gdy Kompostomat będzie już zapełniony, firma obsługująca to urządzenie otrzyma sygnał o konieczności odebrania odpadów. Następnie bioodpady trafią do biogazowni, gdzie w wyniku przeprowadzonej fermentacji metanowej powstanie biogaz (do wykorzystania jako paliwo do samochodów) oraz poferment, który po procesie kompostowania będzie mógł być sprzedawany jako „miejski kompost”. W biogazowni pojemniki będą opróżniane. Zachipowanie pojemników pozwoli na kontrolę poprawności segregowania (brak anonimowości to większa efektywność). Wszelkie uwagi będą widoczne na profilu mieszkańca, po zalogowaniu na platformie internetowej. Urządzenie zostało wyposażone także w ogólnodostępną lodówkę, w której każdy będzie mógł umieścić oraz zabrać z niej zdatne do spożycia jedzenie. Zawartość lodówki będzie kontrolowana przez pracowników odbierających pojemniki z Kompostomatu. W przypadku dużego zapełnienia produkty będą oddawane do Banku Żywności.

Korzyści wynikające ze stworzenia Kompostomatu:

  • atrakcyjna zbiórka bioodpadów,
  • oszczędności związane z odbiorem pojemników „na czas” oraz łatwiejszym
    i efektywniejszym pozyskiwaniem surowców z pozostałych frakcji odpadów,
  • przeciwdziałanie marnowaniu żywności dzięki specjalnej lodówce,

zawrócenie substancji organicznych do gleby oraz zmniejszenie zastosowania nawozów mineralnych dzięki wytworzonemu kompostowi.

 

Poleć tę stronę