Mateusz Perzanowski

pyrza_CompQual80.jpg

"Śmieci w sieci"


Wyróżnienie: Mateusz Perzanowski

 

Projekt „Śmieci_w_sieci” powstał w odpowiedzi na niski poziom wiedzy społeczeństwa na temat odpowiedzialnej konsumpcji oraz braku przekonania o rzeczywistym wpływie zachowań Polaków na środowisko naturalne. Praktyka ma na celu uświadomienie konsumentom, że ich decyzje związane, na przykład, z zakupami, bądź postępowaniem z powstałymi już odpadami, mają realny wpływ na recykling, a w efekcie na kondycję całego środowiska naturalnego.

Głównym narzędziem, za pomocą którego zaistnieje projekt „Śmieci_w_sieci” będzie kanał na platformie Youtube, na którym będą pojawiały się poszczególne odcinki. Filmy będą miały na celu uświadomienie widzom korzyści wynikających z implementacji założeń GOZ w Polsce oraz ich prawa związane z gospodarką odpadami. Wśród pomysłów na treści, jakie będą prezentowane, jest między innymi upcycling, czyli nadawanie drugiego życia odpadom, ekonomia dzielenia czy ukazanie drogi, jaką pokonują odpady, które wytwarzamy. Dodatkowo, w przypadku pozytywnego odbioru, przewidywana jest promocja i rozpowszechnianie informacji na innych portalach social media (np. Facebook czy Instagram). Wszystkie ww. kanały są bardzo popularne i chętnie odwiedzane przezdocelową grupę odbiorców kampanii, którymi są ludzie młodzi, korzystający z nowoczesnych środków przekazu i w dużym stopniu odpowiedzialni za konsumpcję w naszym kraju.

Korzyści związane z realizacją projektu:

  • zwiększenie świadomości Polaków (szczególnie pokolenia Y) w obszarze recyklingu,
  • zwiększenie liczby zachowań proekologicznych w społeczeństwie, wdrażanych m.in. dzięki atrakcyjnej formie projektu (odcinki dedykowane konkretnym problemom ekologicznym).

 

Poleć tę stronę