P. Wielec, A.Nowaczyk i M. Kierzek

person-holding-an-iphone-3850587-02_CompQual80.jpg

Aplikacja do rozpoznawania rodzaju odpadu

Wyróżnienie: Magdalena Kierzek, Paulina Wielec i Amanda Nowaczyk - Politechnika Łódzka


Zaproponowany przez studentki Politechniki Łódzkiej projekt zakłada stworzenie aplikacji mobilnej do rozpoznawania rodzaju odpadów. Umożliwia ona dokładną segregację śmieci na poziomie konsumenta. Można tego dokonać na dwa sposoby: poprzez rozpoznawanie śmieci na podstawie dedykowanej wyszukiwarki lub wykonując z poziomu aplikacji zdjęcie, które następnie, po przeanalizowaniu przez system, pozwala określić specyfikację tych odpadów i miejsce, w którym może je wyrzucić. Istnieje również opcja ręcznego wyszukiwania informacji o konkretnych odpadach.

Ponadto aplikacja umożliwia użytkownikom zlokalizowanie miejsca, w którym zbierane są odpady. Wybór dzielnicy, w której mieszkają, ułatwia odnalezienie na mapie najbliższego punktu selektywnej zbiórki. Oprócz wymiaru czysto praktycznego, aplikacja ma również wymiar edukacyjny - pomaga zwiększyć świadomość społeczną na temat prawidłowego zagospodarowania odpadów.

karolinaw_CompQual80.jpg

Poleć tę stronę