przy_UNE0010-Redigera_CompQual80_CompQual80.jpg

Sustainability Ambassadors Program

Wyróżnienie: Amazon Fulfillment Poland


Program Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju ma za zadanie wspierać globalne zobowiązania Amazon na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Wizją programu jest utworzenie globalnej sieci społeczności, której zadaniem jest promowanie i szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy oraz uświadamianie pracowników z tematyką zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo Ambasadorzy poprzez innowacyjne inicjatywy wzmacniają, poszerzają i zawierają praktyki zrównoważonego rozwoju w codziennych, biznesowych działaniach firmy.

Od 2019 roku we wszystkich centrach logistycznych Amazon w Europie, został wdrożony Program Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju. Wdrożenie programu ma za zadanie wspierać globalne zobowiązania Amazon na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Wizją Programu Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju jest utworzenie globalnej sieci społeczności, której zadaniem jest promowanie i szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy. Dodatkowo Ambasadorzy poprzez innowacyjne inicjatywy wzmacniają, poszerzają i zawierają praktyki zrównoważonego rozwoju w codziennych, biznesowych działaniach firmy. Program Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju opiera się na 4 głównych filarach działalności tj.: zaangażowanie, continuous improvement, świadomość i kultura zrównoważonego rozwoju.

Efektywność programu mierzona jest następującymi wskaźnikami: 

Ekonomiczne: mierzony jest wpływ finansowy inicjatyw na poszczególne centra logistyczne
co z kolei przenosi się na redukcję kosztów funkcjonowania centrów.  

Środowiskowe: inicjatywy są mierzone pod kątem pozytywnego wpływu na środowisko wyliczając redukcję: śladu węglowego, surowców oraz zasobów naturalnych.

Socjalne: taki aspekt jest mierzony narzędziem komunikacyjnym który bada tzw. poziom wdrożenia kultury Zrównoważonego Rozwoju. Co roku Amazon wykonuje takie badane w każdym ze swoich centrów, aby zweryfikować w jaki sposób działania programu na rzecz środowiska są postrzegane przez pracowników. Dzięki temu badaniu firma weryfikuje znaczenie i skuteczność programu dla środowiska, stopień rozwoju programu, zaangażowanie i stopień świadomości pracowników.

Poleć tę stronę