shop-g3284638c7_1920_CompQual80.jpg

Po-Dzielnia. Centrum Ekonomii Współdzielenia


Wyróżnienie: Fundacja Pro Terra

Projekt Po-Dzielnia stał się miejscem, w którym przedmioty mogą zyskać drugie życie. Ludzie  mogą  przynieść to, czego mają w nadmiarze i zabrać coś, czego potrzebują – za darmo. Po-Dzielnia mieści się w centrum Poznania i jej użytkownikami są osoby w różnym wieku i o różnym statusie społecznym.

Dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym fundacja pokazuje, jak:

  • minimalizować produkcję odpadów,
  • ponownie wykorzystać opakowania,
  • naprawiać popsute sprzęty.

Fundacja Pro terra prowadzi działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz zajmuje się tworzeniem zielonego wizerunku firm (Zielony Certyfikat). Decyzja o współtworzeniu Po-Dzielni została podjęta ze względu na wiarę w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce.

Projekt finansowany jest z dotacji oraz partnerstw biznesowych. Działalność Po-Dzielni wpływa przede wszystkim na wydłużenie cyklu życia produktów, jest także platformą współdzielenia - nie tylko dóbr materialnych, ale także wiedzy i umiejętności. W ramach warsztatów fundacja prowadzi warsztaty naprawcze i upcyklingowe.

Poleć tę stronę