Nagroda główna

stena_futurum0683 — kopia — kopia_CompQual80.jpg

Ekoprojektowanie opakowań oraz działania edukacyjne skierowane do dostawców

LIDER GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO: JERONIMO MARTINS POLSKA

Sieć Biedronka wdraża zasady ekoprojektowania opakowań m.in. poprzez redukcję wag, eliminację plastiku jednorazowego oraz modyfikowanie składu opakowań tak, aby nadawały się one do recyklingu. Głównym celem projektu jest zmniejszenie wpływu opakowań marki własnej na środowisko i optymalizacja ich produkcji, transportu, gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz recyklingu. W ramach podjętych działań skoncentrowano się na edukacji dostawców i promocji rozwiązań wspierających gospodarkę cyrkularną w tej grupie.

Sieć Biedronka stworzyła specjalny podręcznik ekoprojektowania dostępny dla wszystkich dostawców sieci, oraz przeprowadziła szereg spotkań szkoleniowych dla swoich dostawców. Działania edukacyjne kierowane są do dostawców marek własnych sieci sklepów Biedronka, klientów sieci oraz w miarę możliwości pozostałych interesariuszy. Ich celem jest standaryzacja i popularyzacja zasad ekoprojektowania na rynku, szybsze wejście w politykę obiegu zamkniętego i neutralizacja emisyjności. 

Poleć tę stronę