garbage-cans-3979757_1920_CompQual80.jpg

BIEDRONKOWA SEGREGA(K)CJA - BĄDŹ W PORZĄDKU DLA ŚRODOWISKA

Wyróżnienie: Jeronimo Martins Polska S.A. 

 


Sklepy Biedronka codziennie odwiedzają ponad 4 miliony konsumentów. Aby zachęcić klientów do segregacji odpadów i ułatwić im troskę o środowisko, sieć Biedronka stopniowo wprowadza piktogramy segregacji na opakowaniach produktów swoich marek własnych. Opakowania są opatrzone odpowiednim oznaczeniem, informującym o kolorze pojemnika na odpady, do którego powinny trafić ich poszczególne elementy.

Ze względu na skalę działalności, sieć sklepów Biedronka czuje się odpowiedzialna za produkty, które wprowadza na rynek, w tym również za ich opakowania. Jako że codziennie sklepy Biedronka odwiedza ponad 4 miliony klientów, firma widzi ogromny potencjał edukacyjny, który może przełożyć się na realną zmianę. Rozwiązanie dotyczy umieszczania kolorowych piktogramów segregacji na opakowaniach produktów marek własnych Biedronki. Od maja 2020 r. przygotowano ponad 1300 projektów dla produktów marek własnych różnych kategorii, z których duża część już trafiła do sprzedaży. Biedronka chce pokazać swoim klientom, że kluczem do ponownego wykorzystania opakowań jest odpowiednia segregacja, która jest pierwszym krokiem do recyklingu. Nieprawidłowa segregacja uniemożliwia efektywny odzysk surowca bądź znacznie pogarsza jego jakość. Codziennie więc każdy z nas wybiera, czy plastikowy kubek po jogurcie lub szklana butelka zyskają nowe życie, czy trafią na składowisko, gdzie spędzą kolejnych kilkaset lat. Poprzez umieszczenie piktogramów na opakowaniach produktów marek własnych, firma wspiera edukację społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów opakowaniowych. W ten sposób przyczynia się do ochrony środowiska, ograniczenia wykorzystania zasobów naturalnych i paliw, oszczędzania energii oraz zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska.

Efektywność projektu pod kątem środowiskowym mierzona jest przez obliczenie ilości wprowadzanych produktów do naszej sieci. Po obliczeniu masy opakowania przy zadanym wolumenie sprawdzamy, ile kilogramów surowca może trafić do ponownego obiegu dzięki odpowiedniej segregacji. Piktogramy na opakowaniach znacząco wpływają na świadomość konsumentów, dzięki czemu opakowania trafiają do recyklingu i mają szanse ponownie wrócić do obiegu. Żeby uzmysłowić sobie, jak dużą zmianę może przynieść to rozwiązanie, wystarczy przykład jednego z jogurtów FruVita. Miesięcznie do sklepów Biedronka trafia ich ponad 810 tysięcy. Łączna waga wszystkich komponentów jednego opakowania to 11 gramów. Gdyby każdy z konsumentów zastosował odpowiednią segregację opakowania tego produktu, umożliwiłoby to odzyskanie ponad 9 ton surowca miesięcznie.

Praktyka jest częścią wdrażanego od 2016 roku nowego podejścia do projektowania opakowań pod przyszłe wykorzystanie (ekoprojektowanie), co ma zapewnić cyrkularność opakowań marek własnych firmy. Ogromnym wyzwaniem dla Polski oraz całej Europy jest podniesienie poziomu recyklingu odpadów oraz znalezienie nowych alternatywnych materiałów, które nie będą wpływały negatywnie na środowisko naturalne. Zmiany są konieczne, jednak nic nie uda się zrobić, jeśli nie ulegną zmianie nawyki konsumentów. Jednym z kroków do wdrożenia gospodarki w obiegu zamkniętym jest zmiana nawyków klientów i podwyższenie ich świadomości w zakresie segregacji. Sieć Biedronka stawia m.in. na edukację konsumentów w tym zakresie i dlatego realizuje projekt piktogramów segregacji, który odpowiada na wyzwania obecnych czasów dotyczących ekoprojektowania.

Poleć tę stronę