WYRÓŻNIENIE

przy_coffee-beans-g7d293fc6e_1920_CompQual80.jpg

ECOBEAN


Inicjatywa EcoBean to odpowiedź na dzisiejsze wyzwanie w obszarze odzyskiwania i wydłużenia cyklu życia produktu – zarówno w kontekście innowacji procesowej, jak i produktowej. Firma oferuje rozwiązanie oparte na usłudze odbioru fusów, które następnie są przetwarzane na surowce i produkty: biorafinaty (olej kawowy, lignina, polilaktyd, dodatki paszowe), biofabrykaty (brykiety, biodegradowalne doniczki). Celem BioRafinerii EcoBean, która powstaje w Warszawie jest przetwarzanie 2 000 ton fusów kawowych rocznie.

W samej Europie, każdego dnia, 9 000 ton fusów kawowych jest spalanych lub trafia na wysypiska śmieci. EcoBean daje kawie drugie życie poprzez zagospodarowanie tego cennego surowca. Wychodząc naprzeciw potrzebom branży kawowej, jednocześnie udaje się realizować misję środowiskową. EcoBean jest firmą technologiczną, start-up’em Politechniki Warszawskiej, który wydłuża łańcuch wartości kawy i sprawia, że jest on bardziej zrównoważony dzięki wykorzystaniu zasobów w obiegu zamkniętym. Oferuje rozwiązanie oparte na usłudze odbioru fusów, które przetwarzamy na surowce i produkty.

Dla EcoBean fusy kawowe to nowe, lokalne źródło biomasy nie wymagające zwiększania obszaru użytków rolnych. Inicjatywa odpowiada na dzisiejsze wyzwania w obszarze odzyskiwania czy wydłużenia cyklu życia produktu, zarówno w kontekście innowacji procesowej, jak i produktowej. Stanowi alternatywę dla produktów z surowców nieodnawialnych. Dzięki przetwarzaniu fusów z kawy na surowce i ekoprodukty EcoBean redukuje ślad węglowy oraz przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów.

EcoBean buduje pierwszą na świecie zeroemisyjną i zeroodpadową BioRafinerię, która w pełni przetworzy odpady kawowe na surowce. Koncentruje się maksymalizacji wartości fusów kawowych w obiegu zamkniętym. Proces waloryzacji fusów to produkcja biorafinatów (olej kawowy, lignina, polilaktyd, dodatki paszowe) i biofabrykatów (brykiety, biodegradowalne doniczki). Firma dokłada starań, aby powstałe z ich surowców produkty mogły być jak najdłużej wykorzystane w obiegu zamkniętym, np. jednorazowe słomki z kawowej ligniny mogą być odsyłane do ponownego przetworzenia.

EcioBean jest odpowiedzią na następujące wyzwania:

  • liniowy model konsumpcji,
  • rosnące zanieczyszczenie środowiska i emisja CO2,
  • stale rosnąca produkcja wykorzystująca surowce kopalne,
  • odległe i ograniczone źródła biomasy,
  • nieoptymalna logistyka,
  • regulacje prawne UE.
Poleć tę stronę