WYRÓŻNIENIE

copper-gde4a958f6_1920_CompQual80.jpg

Instalacja odzysku wody bezpośrednio ze ścieków

WYRÓŻNIENIE: NIJHUIS INDUSTRIES CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.

 

Koncepcja opracowana przez Nijhuis polega na uruchomieniu wysoce wydajnej instalacji odzysku wody bezpośrednio ze ścieków. Kompleksowa instalacja składa się z oczyszczalni ścieków, stacji ponownego wykorzystania wody, systemu odwadniania osadów oraz instalacji do produkcji biogazu. Odzyskana woda trafia do zbiornika magazynowego skąd dystrybuowana jest do zbiorników wody pitnej i produkcyjnej, zmiękczając ją i poprawiając jej właściwości. Dzięki temu zakład produkcyjny korzystając z rozwiązania zużywa mniej detergentów do mycia. Instalacja do odzyskiwania wody działa od początku 2020 roku.  Zrealizowany projekt jest odpowiedzią na wyzwania związane ze spadającą ilością zasobów wodnych, obniża wskaźnik stresu wodnego, zmniejszając eksploatację cennych zasobów wód podziemnych. Odzysk wody ze ścieków (recykling oraz zawracanie wody) pozwala zniwelować niebezpieczeństwo ograniczenia produkcji z powodu niedoboru wody i pomaga realizować cele z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w celu zmniejszenia śladu wodnego.

Poleć tę stronę