NAGRODA GŁÓWNA

ethernet-cables-plugged-in-network-switch-2881224 (2)_CompQual80.jpg

Odnowa urządzeń multimedialnych

Lider gospodarki cyrkularnej - Orange Polska S.A.

Badge-Black_ny2019_stenasans_CompQual80.jpg


Liderem Gospodarki Obiegu zamkniętego została firma Orange Polska S.A.. Zajęła ona pierwsze miejsce w III edycji konkursu Stena Circular Economy Award, w kategorii " Przedsiębiorstwa - praktyka". 

Orange Polska S.A. to jeden z wiodących dostawców usług telekomunikacyjnych w Polsce i jeden z największych operatorów w Europie Środkowej. W ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych, firma na czas trwania umowy dostarcza klientom urządzenia takie jak routery czy modemy. Po zakończeniu współpracy sprzęt zwracany jest usługodawcy i poddawany procesowi odnowy (refurbishment), aby następnie służyć kolejnemu klientowi. Dzięki temu, produkty, które nie znajdują się jeszcze na końcu cyklu swojego życia, ponownie są wprowadzane na rynek. Oznacza to, że nie ma konieczności zakupu nowych urządzeń. Taki model biznesowy pozwala na zamknięcie obiegu - niemalże 100% urządzeń wraca od klientów do centralnego magazynu Orange. 

Proces odnowy składa się z kilku etapów:

  1. dekompletacji,
  2. aktualizacji oprogramowania,
  3. testów,
  4. czyszczenia,
  5. pakowania i kontroli jakości.

Dzięki wykorzystaniu własnych linii produkcyjnych (in-house), Spółka lepiej kontroluje jakość pracy, zapewnia rozwój procesu, jednocześnie zwiększając efektywność ekologiczną, aby niekorzystny wpływ na środowisko, podczas wszystkich faz cyklu życia produktu, był jak najmniejszy.

Wszystkie komponenty zwrócone z urządzeniem tzn. kable, piloty, zasilacze są odzyskiwane, poddawane testom i czyszczone. Natomiast brakujące elementy zostają uzupełnione. Również opakowania kartonowe zwróconych produktów są ponownie wykorzystywane.

Projekt odnowy urządzeń multimedialnych został wdrożony w 2011 roku w celu zoptymalizowania procesów zarządzania zapasem urządzeń przyjmowanych do Magazynu Centralnego. Program odnowy nie tylko przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu firmy na środowisko, ale także doprowadził do optymalizacji budżetu i wpłynął na poprawę satysfakcji klienta.

Usługa odnowy urządzeń realizowana jest także dla innych krajów, w których działa Grupa Orange. W 2018 roku Orange Polska S.A. odnowiła prawie pół miliona modemów i routerów, które następnie zostały ponownie wprowadzone do użytkowania w Polsce, ale także we Francji. To oznacza nie tylko mniej elektroodpadów, ale też o blisko pół miliona mniej wyprodukowanych urządzeń, których wytworzenie wymagałoby setek ton surowców i wiązałoby się ze znaczącymi emisjami gazów cieplarnianych.

Projekt ma wpływ na wydłużenie życia urządzeń i jest przykładem działania wpisującego się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Inicjatywa jest częścią przyjętej przez Orange Polska strategii odpowiedzialności społecznej w obszarze związanym z wpływem firmy na środowisko naturalne. W Grupie Orange zasady gospodarki cyrkularnej są strategicznym wyzwaniem, które przejawia się w:

  • rozwoju ekoprojektowania w celu zmniejszenia wpływu produktów i usług;
  • optymalizacji zarządzania cyklem życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  • promowaniu idei GOZ wśród dostawców i klientów.

W 2020 r. planowane jest uzupełnienie procesu o polerowanie obudów na potrzeby utrzymania i realizacji odnowy urządzeń. Ponadto zredukowane zostanie zużycie energii elektrycznej podczas procesu odnowy produktów oraz zwiększony udział materiałów z recyklingu w odnowionym sprzęcie.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo tutaj. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji, która rusz już na jesieni!

 

 
Poleć tę stronę