Signify Poland Oddział w Kętrzynie

branża_moto_CompQual80.jpg

Pacific LED - Circular Economy ready luminaire


Lider gospodarki cyrkularnej -

Signify Poland Oddział w Kętrzynie

Projekt oprawy Philips Pacific LED produkowanej w Signify / Philipsie w Kętrzynie to oprawa o wysokiej sprawności, spełniająca najsurowsze obowiązujące przepisy ochrony środowiska. Jest to oprawa 1:1 zastępująca wodoodporne oprawy fluorescencyjne, która pozwala zaoszczędzić do 60% kosztów energii. Została zaprojektowana tak, aby wykorzystywać zasoby naturalne w znacznie bardziej efektywny sposób, zamykając pętlę materiałów zgodnie z zasadami Circular Economy.

Łatwy demontaż i zastosowanie materiałów nadających się do odzysku, Każdy produkt Circular Economy Ready jest zaprojektowany z myślą o poniższych cechach:

  • Zwiększona efektywność energetyczna, co najmniej o 10% wyższa niż w przypadku produktu klasy A EE UE (66 lm/W)
  • Substancje - zgodność z dyrektywami UE RoHS i REACH
  • Waga i materiały - zmniejszona waga produktu; wykorzystanie materiałów odnawialnych
  • Wszystkie opakowania zaprojektowane zgodnie z zasadą cyrkularną odznaczają się zmniejszoną wagę lub objętością opakowania dzięki wykorzystaniu co najmniej 80% papieru pochodzącego z recyklingu i 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
  • Cyrkularność - zwiększona zdolność wnoszenia wkładu w gospodarkę obiegu zamkniętego poprzez wydłużenie okresu użytkowania.

Signify Poland zależy na podkreśleniu jakości ekologicznej swoich wyrobów, opracowując dla nich deklaracje środowiskowe. Są one definiowane za pomocą międzynarodowych norm. Do określenia potencjalnego wpływu na środowisko wywieranego przez produkt na środowisko zastosowano jedną z technik zarządzania środowiskowego tj. ocenę cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment). Technika ta związana jest z badaniem wpływów wywieranych na środowisko podczas całego życia produktu. Dzięki ścisłemu stosowaniu zasad gospodarki obiegu zamkniętego, firma dąży do ponownego wykorzystania surowców tam, gdzie to możliwe.

 
Poleć tę stronę