Aktualności i Informacje prasowe

Informacje prasowe

Ogólne informacje prasowe 


Archiwum

Najnowsza publikacja na temat zrównoważonego rozwoju w Stena Recycling

Właśnie został opublikowany nasz najnowszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju Stena Recycling Polska. Dokument ten stanowi podsumowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, społeczności, a także nowych rozwiązań w firmie w latach 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Czytaj więcej

Nowy, profesjonalny sprzęt dla strażaków z Bydgoszczy

Sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów i bezpośrednio podnoszący bezpieczeństwo pracy strażaków trafił właśnie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Stena Recycling kolejny raz udowadnia, że reaguje na bieżące, lokalne potrzeby jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Czytaj więcej

Gospodarka cyrkularna to jeden z kluczowych trendów środowiskowych na najbliższe lata

Czytaj więcej

 

Artykuły/Wiedza

Artykuły blogowe, merytoryczne 


Archiwum

Zmiany w magazynowaniu odpadów

​Od 1 stycznia 2021 obowiązują nowe zasady magazynowania odpadów. Wśród najważniejszych zmian wymienić można zwiększenie kontroli nad terminem magazynowania odpadów niebezpiecznych, miejscami magazynowania oraz etykietowanie tego rodzaju odpadów.

Czytaj więcej

Ebook: liderzy GOZ w Polsce – dobre praktyki konkursu Stena Circular Economy Award

Czytaj więcej

Odpady niebezpieczne – o co chodzi z odpowiedzialnością firm?

Nowelizowana w ubiegłym roku Ustawa o Odpadach określiła, że przedsiębiorstwo wytwarzające odpady niebezpieczne jest odpowiedzialne za ich utylizację aż do ostatecznego zagospodarowania odpadu w instalacji.* Co w praktyce oznacza to dla firm? Rozmowa z Moniką Mąkowską, Dyrektorem ds. Odpadów Niebezpiecznych w Stena Recycling

Czytaj więcej

 

WYDARZENIA

Informacje prasowe dot. wydarzeń, zaproszenia, relacje z wydarzeń 


Archiwum

DNI SWARZĘDZA 2021 JUŻ ZA NAMI!

Czytaj więcej

Czas na tegoroczną Circular Initative

21 października reprezentanci największych szwedzkich firm spotkają się w ramach Inicjatywy Cyrkularnej, aby opowiedzieć o rezultatach tegorocznych wysiłków na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Profesor Robin Teigland, który bada między innymi zagadnienia ekonomii cyrkularnej uważa, że firmy, politycy i naukowcy muszą ściśle współpracować, aby znaleźć nowe rozwiązania. Według Teiglanda dzięki dzisiejszym rozwiązaniom osiągamy tylko połowę globalnych celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Znamy liderów gospodarki obiegu zamkniętego. Finał konkursu Stena Circular Economy Award

Czytaj więcej

 

VIDEO

Filmy


Stena Recycling - You Tube

 

Poleć tę stronę