8 wskazówek dla zrównoważonego gospodarowania zasobami

2017-11-09

8 tips for bærekraftig ressurshåndtering | Stena Recycling

Malin Baltzar, kieruje działem Zrównoważony biznes w Stena Recycling, a jej pasją są optymalizacja wykorzystania zasobów, projektowanie dla recyklingu i gospodarka cyrkularna. Malin współpracuje z klientami zgodnie z metodą „Stena Recource Management”, która w zrównoważony sposób generuje korzyści i nowe wartości dla klienta. Poprosiliśmy ją o kilka konkretnych rad odnośnie zrównoważonego gospodarowania zasobami w przemyśle. Warto z nich skorzystać!

 

  1. Zastanów się wcześniej. Decyzje podejmowane już na etapie zakupu wpływają na rodzaj odpadów i ich ilość – Skorzystaj z pomocy, aby podjąć właściwą decyzję.

  2. Odpady to zasoby. Pamiętaj o właściwym nastawieniu do odpadów. Odpady jednych to zasoby dla drugich.

  3. Optymalizuj swoją logistykę. Minimalizuj przenoszenie materiałów. Nie marnuj energii na przemieszczanie odpadów w obrębie fabryki.

  4. Nie mieszaj materiałów. Właściwe postępowanie z odpadami to sortowanie ich bezpośrednio u źródła/w miejscu powstawania i optymalizowanie ich dla recyklingu.

  5. Odpowiednie wyposażenie. Pamiętaj o zapewnieniu właściwego sprzętu, pojemników pasujących do danego miejsca i ułatwianiu recyklingu poprzez czytelne oznakowanie.

  6. Kontroluj statystyki. Dzięki zbiorczym statystykom na temat recyklingu możesz zyskać pełny obraz oraz znaleźć i monitorować usprawnienia.

  7. Zwiększenie popytu. Wykorzystaj w swojej produkcji więcej surowców z odzysku. Jest to korzystne dla rynku, a Ty przyczynisz się do lepszego wykorzystania zasobów i tworzenia społeczeństwa cyrkularnego.

  8. Działajmy wspólnie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poprzez dialog z naszymi kompetentnymi partnerami z obszaru recyklingu zdobędziesz wiedzę na temat całego procesu, tak aby zoptymalizować przepływ materiałów w całym łańcuchu wartości – ograniczyć odpady i uczynić je nowymi zasobami. Wspólnie podejmuje się lepsze decyzje.
Poleć tę stronę