Blisko 10% spośród materiałów zużywanych w polskiej gospodarce pochodzi z recyklingu

2021-02-02

Grafika do postu nr 2_CompQual80.jpg

9,8% spośród materiałów zużywanych w polskiej gospodarce pochodzi z recyklingu. To oficjalne, najnowsze dane Eurostatu za 2019 rok. Średnia dla Polski jest niższa od unijnej i od 2010 roku maleje. Odwrotu od transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego nie ma, jednak Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na wolne tempo wdrażania jej zasad nad Wisłą. Stena Recycling dostrzega szansę realnej zmiany nie tylko w uregulowaniach prawnych, ale również w promowaniu dobrych praktyk firm, które działają już według modelu GOZ. Równie istotne jest budowanie ekologicznej świadomości polskich konsumentów.

GOZpodarcza przemiana Polski

Aby śledzić tzw. cyrkularność polskiej gospodarki (procent materiałów zużywanych w gospodarce  pochodzących z recyklingu), można wykorzystywać dane przekazywane przez GUS do Eurostatu w ramach unijnego monitorowania GOZ. Eurostat wylicza wskaźnik cyrkularności krajów Unii Europejskiej jako stosunek materiałów odzyskanych do zużycia krajowego materiałów. W 2019 roku wskaźnik ten dla Polski wyniósł 9,8%. Choć nasz kraj w kierunku gospodarki cyrkularnej idzie coraz pewniej to nadal daleko nam do wyników liderów - Holandii, Belgii czy Francji.

- GOZ najczęściej kojarzy się z procesem zarządzaniem odpadami. Jednak to tylko część zagadnienia. Właściwie wdrożone założenia gospodarki cyrkularnej, pozwalają nie tylko na  efektywne zarządzanie obiegiem odpadów, lecz także na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Ważnym zagadnieniem w procesie transformacji, jest podnoszenie świadomości przedsiębiorców, czym jest gospodarka cyrkularna, dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie oraz edukacja konsumentów - wyjaśnia Aleksandra Surdykowska, Manager ds. Marketingu i PR.

 

Liderzy GOZ i edukacja

Firmy w Polsce coraz lepiej rozumieją, że prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, z troską
o otoczenie daje realne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz przewagę konkurencyjną. Dlatego częściej decydują się na inwestycje w rozwiązania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów poprzez racjonalne wykorzystanie surowców i wydłużenie cyklu ich życia. Najlepszymi przykładami firm działających w kierunku GOZ są Liderzy Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Przedsiębiorcy wyróżnieni w konkursie Stena Circular Economy Award, dostosowali swoje modele tak aby zamykać obieg. Orange Polska postawiło na ponowne wykorzystanie routerów, które wracają do klientów, Carrefour Polska jako pierwsza sieć handlowa, wprowadziła możliwość kupowania produktów na wagę
do własnych opakowań a Barry Callebaut, największy na świecie wytwórca czekolady i kakao, odzyskuje odpad powstający w procesie wytwarzania czekolady i zamienia go w substrat potrzebny do wytworzenia biopaliwa.

Konkurs Stena Circular Economy Award odpowiada na potrzebę upowszechnia wiedzy o korzyściach płynących z GOZ i wspierania transformacji polskiej gospodarki z modelu linearnego na cyrkularny To platforma do promocji najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych gospodarce obiegu zamkniętego, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także wzajemnego wspieranie się oraz tworzenia partnerstw.

 

Polacy gotowi na GOZ

Świadomość ekologiczna Polaków z roku na rok rośnie i choć daleko nam jeszcze do krajów skandynawskich, to coraz liczniejsza grupa polskich konsumentów jest gotowa na zmiany wynikające z konieczności ochrony środowiska i zapobiegania marnotrawieniu surowców. Według sondażu[1] przeprowadzonego na zlecenie Stena Recycling, 65% respondentów oczekuje, że producenci będą wykorzystywać w swoich produktach więcej materiałów pochodzących z recyklingu a 37% badanych przyznało, że zapłaci więcej za taki produkt. Z tego samego badania wynika również, że dwie trzecie badanych Polaków chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji.
61% respondentów chętnie dowiedziałoby się czy firma, z której usług lub produktów korzysta, działa na rzecz wprowadzania zasad gospodarki obiegu zamkniętego, natomiast 58% ankietowanych byłoby skłonnych zmienić swoje przyzwyczajenia i zrezygnować z usług/produktów ulubionej firmy na rzecz takiej, która dobrowolnie wdraża zasady gospodarki cyrkularnej.

 

O konkursie Stena Circular Economy Award

To pierwszy w Polsce konkurs dla biznesu i środowiska akademickiego pozwalający na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ. Celem konkursu jest inspirowanie firm oraz studentów do poszukiwania, wdrażania i promowania rozwiązań zgodnych z założeniami gospodarki cyrkularnej. Konkurs ma trzy kategorie. Pierwsza z nich jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, które już wdrożyły działania gospodarki obiegu zamkniętego. Druga jest skierowana do tych firm, które promują idee cyrkularne wśród pracowników. Trzecia jest dedykowana studentom, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ. Zwycięzców IV edycji poznamy wiosną 2021r. Wyłonieni przedsiębiorcy, niezależnie od kategorii, w ramach nagrody otrzymują wybraną usługę Stena Recycling. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2021 r. przez prosty formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

 

[1] Wyniki badania „Polacy o GOZ” przeprowadzonego na zlecenie Stena Recycling w październiku 2020.

 

Poleć tę stronę