Czas na tegoroczną Circular Initiative

2020-10-18

1 Circular_Initiative_pressbild_CompQual80.jpg

21 października reprezentanci największych szwedzkich firm spotkają się w ramach Inicjatywy Cyrkularnej, aby opowiedzieć o rezultatach tegorocznych wysiłków na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Profesor Robin Teigland, który bada między innymi zagadnienia ekonomii cyrkularnej uważa, że firmy, politycy i naukowcy muszą ściśle współpracować, aby znaleźć nowe rozwiązania. Według Teiglanda dzięki dzisiejszym rozwiązaniom osiągamy tylko połowę globalnych celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Praca nad zamkniętym obiegiem materiałów i cyrkularnymi produktami jest niezbędna nie tylko do osiągnięcia krajowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także wzmacnia biznes, rozwój produktów i marki. To opinia Robina Teiglanda, profesora strategii i cyfryzacji na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Technologii w Chalmers w Göteborgu.

-Kiedy zaczynasz myśleć o gospodarce o obiegu zamkniętym, pojawiają się nowe pomysły i możliwości w zakresie opracowywania rozwiązań i produktów. Znajdujemy usługi i obszary, które można usprawnić tak, aby przynosiły korzyści zarówno biznesowi, jak i środowisku. Przykłady obejmują nowe materiały, ekonomię współdzielenia i możliwość wymiany poszczególnych komponentów zamiast całych produktów. Dzięki dzisiejszym rozwiązaniom osiągamy tylko połowę naszych globalnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby odnieść sukces, niezbędna jest współpraca między naukowcami, firmami i politykami - mówi Robin Teigland.

Firmy, które chcą i potrafią

- Szwecja ma wszelkie predyspozycji, aby stać się pionierem zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego. Mamy technologię, a firmy są chętne i zdolne. Potrzebna jest współpraca, dzięki której uczymy się od siebie nawzajem i wnosimy to, co najlepsze, co mamy do zaoferowania. Inicjatywy, takie jak Circular Initiative, są bardzo ważne i mogą wskazywać drogę, mówi Robin.

Circular Initiative jest areną współpracy zainicjowaną przez Stena Recycling w 2019 r. W ramach tego forum firmy współpracują i dzielą się fachową wiedzą w celu osiągnięcia cyrkularnych przepływów materiałów w społeczeństwie i przemyśle, podkreślając wspólne cele, innowacje i rozwój technologiczny. Współpraca i projekty trwają przez cały rok, a następnie podczas wspólnego wydarzenia, prezentowane są ich wyniki.

W związku z Covid-19 Circular Initiative 2020 zostało zorganizowane jako wydarzenie online będzie transmitowane z miejsca spotkania, A House, w Sztokholmie w dniu 21 października.

Podczas tegorocznego wydarzenia firmy współpracujące w ramach Circular Initiative przedstawią wyniki wspólnych działań. W tegorocznym programie m.in.:

  • ABB przedstawi projekt dotyczący cyrkularnych rozwiązań dla silników elektrycznych w przemyśle - ważny wkład w zwiększenie efektywności energetycznej firmy i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
  • Electrolux i Stena Recycling opowiedzą o efektach wspólnej drogi do 100% recyklingu
  • Stora Enso wyjaśni kwestie produktu ubocznego powstającego z produkcji papieru i masy celulozowej.

Through technological advances and new forms of collaboration, the projects contribute to waste prevention and make better use of the waste that is produced. More companies are encouraged to join the initiative.

Poprzez postęp technologiczny i nowe formy współpracy projekty przyczyniają się do zapobiegania powstawaniu odpadów i lepszego wykorzystania tych wytwarzanych. Zachęcamy kolejne firmy do przyłączenia się do inicjatywy.

Konsumenci stawiają wyższe wymagania

- Zamknięty obieg materiałów to nie tylko kwestia inteligentnego zarządzania ograniczonymi zasobami ziemi, ale także kwestia strategiczna dla przemysłu wytwórczego. Konsumenci stawiają coraz większe wymagania produktom, które kupują. Natomiast producenci nad zrównoważonymi rozwiązaniami, aby zyskać przewagę konkurencyjną. Dzięki partnerstwom możemy osiągnąć znacznie więcej niż indywidualnie - podkreśla Fredrik Pettersson, Dyrektor Generalny Stena Recycling w Szwecji.

W badaniu przeprowadzonym przez firmę Kantar / Sifo na zlecenie Circular Initiative w Szwecji ponad 90% respondentów stwierdziło, że oczekuje od producentów wykorzystania większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu w swoich produktach. 57% deklaruje, że jest skłonnych dopłacić za takie produkty. Z tego samego badania wynika również, że większość (67%) uważa, że firmy powinny odgrywać główną rolę w zwiększaniu wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

 

Więcej o programie i uczestnikach można przeczytać tutaj: https://circularinitiative.stenarecycling.com/

Poleć tę stronę