Dołączyliśmy do UN Global Compact

2022-10-06

2_UNGC_CompQual80.jpg

Grupa Stena Metall, której częścią jest Stena Recycling, dołączyła do UN Global Compact. Jest to dobrowolna inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju, która zachęca firmy do przyjęcia zrównoważonej i społecznie odpowiedzialnej polityki oraz do składania sprawozdań z jej realizacji. Znaleźliśmy się w gronie ponad 10 000 firm z 170 krajów, które uczestniczą w inicjatywie.

UN Global Compact powstało w 2000 roku z inicjatywy ONZ. Podstawa jej działalności jest zobowiązanie do przestrzegania i utrzymywania dziesięciu zasad odnoszących się do praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Włączając te zasady do strategii, polityk, procedur oraz tworząc kulturę uczciwości i szacunku, firmy nie tylko wypełniają swoje podstawowe obowiązki wobec społeczeństwa i środowiska, ale również przygotowują długoterminowy sukces.

Obecnie do inicjatywy dołączyło już ponad 10 tysięcy firm, ze 170 krajów, co czyni ją jedną z największych i najbardziej ugruntowanych inicjatyw zrównoważonego rozwoju na świecie. Uczestnicy UN Global Compact mają obowiązek składania corocznego Raportu o Postępach, w którym zamieszczają opisy dobrych praktyk, jakie firma podjęła lub planuje podjąć w celu wdrożenia dziesięciu zasad, a także opis rezultatów tych działań. Dzięki współpracy z różnymi podmiotami – firmami, instytucjami, czy organizacjami międzynarodowymi, UN Global Compact ma szansę działać na rzecz tworzenia zrównoważonej przyszłości.

W całej Grupie Stena Metall, każdego dnia realizujemy cele zrównoważonego rozwoju i kierujemy się troską o środowisko i społeczeństwo. Dołączenie do UN Global Compact, oznacza dla nas wejście w kolejny etap zaangażowania, które pozwoli jeszcze bardziej efektywnie rozwijać projekty i działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Mając do dyspozycji zaplecze eksperckie, mamy szansę wzajemnie dzielić się doświadczeniem.

Poleć tę stronę