Działania Stena Recycling w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa

2020-03-11

corona_1280x400_en_compqual80_CompQual80.png

Stena Recycling stale monitoruje rozwój sytuacji związanej z pojawieniem się koronawirusa, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym oraz postępuje zgodnie z zaleceniami i wytycznymi odpowiednich władz.

Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest dla nas priorytetem. Powołaliśmy sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i współpracuje z zespołem zarządzającym Stena Recycling. Naszym celem  jest dbałość o bezpieczeństwo pracowników, prowadzenie działalności oraz utrzymanie wysokiego poziomu usług dla naszych klientów.

 • Nie odbywamy podróży służbowych do obszarów ryzyka i zalecamy, aby w ogóle unikać podróży zagranicznych. Promujemy korzystanie z alternatywnych możliwości organizacji spotkań, takich jak spotkania online, telekonferencje itp.

 • Pracownicy, którzy przebywali na obszarach ryzyka muszą pozostać w domu / pracować w domu przez co najmniej dwa tygodnie.

 • Konsultanci, kontrahenci i dostawcy, którzy przebywali na obszarach ryzyka nie mogą wykonywać pracy w ramach działalności Stena Recycling przez co najmniej dwa tygodnie.

 • Nie realizujemy wizyt studyjnych w naszych oddziałach.

 • Jesteśmy restrykcyjni w zakresie udziału w konferencjach i wydarzeniach.

 • Pracownicy, którzy źle się czują lub wykazują objawy infekcji pozostają w domach.

 • W przypadku objawów, które można powiązać z koronawirusem, pracownicy powinni niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

 • Wszyscy pracownicy otrzymali odpowiednie informacje dotyczące zachowania higieny rąk, kichania i kaszlu w zgięcie ramienia oraz unikania dotykania ust, nosa i oczu. Unikamy również podawania rąk.

 • Promujemy wśród pracowników postawy odpowiedzialności i zachowanie zdrowego rozsądku.

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Aleksandrą Surdykowską, Kierownikiem ds. PR i Marketingu, aleksandra.surdykowska@stenarecycling.com

 

 _________________________________________________________

This is how Stena Recycling handles the Corona virus

 

Stena Recycling continuously monitors the development of the Coronavirus, both internationally and nationally, and follows recommendations and guidelines from relevant authorities.

 

Our customers and employees are our highest priority and we have a dedicated crisis group monitoring the development closely and working closely with our Stena Recycling management team. The overall objective for us is to care for our employees and to keep our business running and maintain a high service level to our customers.

 

 • We avoid business trips to risk areas and have a recommendation to avoid business trips abroad in general. We promote and prioritize the use of alternative ways of meeting such as online meetings, phone etc.

 • Employees who has been in a risk area shall stay at home / work at home for at least two weeks.

 • Consultants, contractors and suppliers who have been in a risk area cannot perform work within the framework of Stena Recycling's operations for at least two weeks.

 • We are restrictive with study visits to our branches.

 • We are restrictive in attending conferences and events.

 • Employees who feel sick should stay at home.

 • For symptoms that can be linked to Corona, employees should seek medical attention immediately.

 • Furthermore, general advice has been communicated as being careful with hand hygiene, sneezing in the arm fold and avoiding touching the mouth, nose and eyes. We also avoid shaking hands, hugging etc.

 • We stimulate our employees to use common sense and take responsibility.

 

For more information please contact Aleksandra Surdykowska, PR &Marketing Manager, aleksandra.surdykowska@stenarecycling.com

 

Poleć tę stronę